Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2601ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19,197
2602Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,532
2603Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,578
2604Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,830
2605ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,696
2606Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2607ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,186
2608Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,596
2609Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,251
2610Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,813
2611Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,743
2612Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2613Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,113
2614Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2615Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2616Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,552
2617Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2618Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,307
2619Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,578
2620Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,310
2621Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,999
2622Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,079
2623Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,142
2624Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,497
2625Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2626Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,848
2627Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2628Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,988
2629Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,816
2630Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,803
2631ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,299
2632Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,120
2633Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2634Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,502
2635Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2636Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2637ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,207
2638Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,682
2639Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,267
2640Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,428
2641Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,248
2642Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2643Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,911
2644Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2645ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,246
2646ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,506
2647Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,862
2648ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,103
2649Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,497
2650Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2651Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,542
2652Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,739
2653Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2654Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2655Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,971
2656ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,023
2657Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,990
2658Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,934
2659Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,780
2660Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,625
2661ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,074
2662Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,783
2663Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,902
2664Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,072
2665Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,089
2666ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,218
2667ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,962
2668ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,133
2669Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2670Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,808
2671Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,573
2672Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2673Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,628
2674Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2675Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,151
2676Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,466
2677Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,417
2678Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,125
2679ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,751
2680Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,233
2681Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,732
2682Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,238
2683Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2684Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,200
2685Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,307
2686Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,075
2687Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2688Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,479
2689ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,264
2690Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,136
2691ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,331
2692Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,936
2693Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,474
2694Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,502
2695Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2696Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,668
2697Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,192
2698Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2699Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,451
2700Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,815
2701Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,508
2702ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,571
2703Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,017
2704Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,604
2705Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2706Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2707Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,444
2708Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,036
2709Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,682
2710Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2711Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,967
2712Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2713Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2714Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,990
2715Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,962
2716Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2717ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,916
2718Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,364
2719Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,912
2720Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2721Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,657
2722Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,144
2723Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,590
2724Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,056
2725ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,163
2726Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2727Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,725
2728Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,320
2729ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,257
2730Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,222
2731Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,740
2732Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2733Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2734Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,083
2735Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,481
2736Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,926
2737Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,018
2738Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,092
2739Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,695
2740Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,500
2741Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,622
2742Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2743Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2744Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2745ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,385
2746ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,043
2747Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,242
2748Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,272
2749Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2750Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2751Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2752ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,139
2753Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,491
2754Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2755Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2756Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2757Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2758Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,019
2759Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,015
2760Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,244
2761Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,740
2762Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,112
2763ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,120
2764Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,899
2765Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,656
2766Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2767Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,081
2768Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2769Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,932
2770Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,006
2771Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2772Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,904
2773Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,713
2774Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2775Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2776Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,979
2777Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,892
2778Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,595
2779ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,083
2780Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,175
2781ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,767
2782Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,540
2783Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,764
2784Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,546
2785Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,987
2786Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,893
2787ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,122
2788Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,541
2789Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,827
2790Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,081
2791Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,791
2792Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,491
2793Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2794Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,258
2795Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,072
2796Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,954
2797ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,404
2798Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,798
2799Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,960
2800Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ