Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,975
2402ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,426
2403Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,204
2404Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2405Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2406Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,245
2407Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,479
2408Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,941
2409ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,458
2410Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,278
2411Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2412Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,646
2413ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,356
2414ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ13,570
2415ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ12,610
2416Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2417Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,006
2418Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,404
2419Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,634
2420Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,157
2421Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2422Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,593
2423Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,081
2424Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2425Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2426ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,491
2427Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2428Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,101
2429ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,787
2430Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2431Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,282
2432Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,813
2433Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2434Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2435Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2436Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2437Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,686
2438Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,928
2439Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2440Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2441Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,318
2442Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,838
2443Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,652
2444Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,922
2445Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,258
2446Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,218
2447ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ17,235
2448Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,929
2449ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,017
2450Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,937
2451Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2452Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,132
2453Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,446
2454Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,550
2455Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2456Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,028
2457Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,430
2458Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,231
2459ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,695
2460Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,727
2461Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2462Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,992
2463Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,496
2464Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,276
2465Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,952
2466Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,515
2467ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,298
2468Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,933
2469Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2470ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,383
2471ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,432
2472Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,392
2473Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,859
2474Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,490
2475Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,069
2476Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,356
2477Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2478Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,676
2479Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,427
2480Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,737
2481ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,574
2482Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,199
2483Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,981
2484Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,357
2485Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2486Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2487Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,959
2488ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,096
2489ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,174
2490Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,838
2491Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,661
2492ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,481
2493Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2494Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2495Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,102
2496Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,480
2497ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,572
2498Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,936
2499Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,275
2500Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,261
2501Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,554
2502Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2503ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,254
2504Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,170
2505Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2506Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,256
2507Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2508ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,010
2509Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2510ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,151
2511ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,169
2512Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,454
2513Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,641
2514Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,405
2515Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2516Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2517Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,458
2518Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,110
2519Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,417
2520Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,087
2521Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2522Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,904
2523Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,785
2524Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2525Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,246
2526Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,429
2527ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,067
2528Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,254
2529Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,540
2530Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2531Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,878
2532ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,197
2533Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,173
2534Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,735
2535Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2536ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,113
2537Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2538Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2539Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,898
2540ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,193
2541Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,901
2542Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,329
2543Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,693
2544ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,461
2545Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,181
2546Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,680
2547Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,680
2548Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,898
2549Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2550Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,195
2551Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2552Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,084
2553Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,935
2554Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2555Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,297
2556Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,705
2557Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,024
2558Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2559ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ13,025
2560ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,229
2561ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,068
2562Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2563Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,954
2564Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,051
2565Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2566Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2567ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,090
2568Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,339
2569Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,583
2570Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2571Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,636
2572Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2573Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2574Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2575Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2576Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,267
2577Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,610
2578Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2579Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2580ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,232
2581ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,269
2582ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ14,290
2583Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,111
2584Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,242
2585Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,347
2586Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,913
2587Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,778
2588Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2589ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,837
2590Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,190
2591Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,698
2592Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2593Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2594ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
2595Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2596Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,120
2597Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,719
2598Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,847
2599Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,639
2600Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,182