Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2201ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,198
2202Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,772
2203ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,502
2204Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2205Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,008
2206Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2207ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,010
2208Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,547
2209Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,761
2210Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2211Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,924
2212ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ16,879
2213ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,712
2214ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,138
2215Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2216Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,335
2217Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,765
2218Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2219ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,177
2220Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,396
2221Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,984
2222Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,335
2223Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,392
2224Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,835
2225Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,597
2226ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ18,318
2227Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2228Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2229Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2230Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2231ΥΠΟΔΟΧΗ – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,136
2232Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,081
2233Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,043
2234Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2235Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2236Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2237Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2238ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,989
2239ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,602
2240Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,491
2241Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,763
2242Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,315
2243Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2244Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,078
2245ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,157
2246Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,415
2247Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,288
2248Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2249ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,237
2250ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,648
2251Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,364
2252Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,571
2253Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,074
2254Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,846
2255Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2256Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,336
2257Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2258Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,884
2259Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,498
2260ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,062
2261Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,663
2262Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2263Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,192
2264Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,285
2265Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,135
2266Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,522
2267ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (HOUSEKEEPING) – 1 έτος - ΑΞΙΚ16,140
2268Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2269Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,539
2270Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2271Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,032
2272Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2273Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,771
2274Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2275Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2276Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,965
2277Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,560
2278Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,835
2279Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2280ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,449
2281Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,495
2282Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,472
2283Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2284Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,706
2285Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2286Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2287Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,164
2288Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2289Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2290Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,040
2291Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2292Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2293ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΣΙ19,508
2294Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,019
2295Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2296Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,984
2297Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2298Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2299ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,551
2300Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,083
2301Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,784
2302Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,071
2303Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,343
2304Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,230
2305Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,470
2306Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,055
2307Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,439
2308Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2309Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,869
2310Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,793
2311Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2312Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,583
2313Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2314Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2315ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,491
2316Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,437
2317Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,971
2318ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,583
2319Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,215
2320ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,024
2321Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,667
2322Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,024
2323Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,186
2324Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,022
2325Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,481
2326Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2327ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,135
2328Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2329Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,536
2330Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,327
2331Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,176
2332Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,581
2333Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2334Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2335Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2336ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,203
2337ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,125
2338Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,950
2339Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2340Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,724
2341Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2342Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,628
2343Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2344Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,611
2345Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,987
2346Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2347Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,089
2348Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,206
2349Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,837
2350ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,230
2351ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,199
2352Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2353Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,753
2354Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,919
2355Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,182
2356Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2357Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,338
2358Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,598
2359Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,949
2360ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,012
2361Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,883
2362Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2363Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,557
2364Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,575
2365ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,065
2366Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,824
2367ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,125
2368Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,939
2369ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – 3 έτη (Ελληνική γλώσσα) - ΑΞΙΚ17,046
2370Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,197
2371Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,326
2372Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2373Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,571
2374Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,755
2375ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,188
2376Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,642
2377ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,252
2378Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,153
2379Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2380Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2381Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2382Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2383Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2384Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,426
2385Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,351
2386Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2387Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2388Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2389Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,193
2390Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,589
2391ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
2392Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2393Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,106
2394Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2395Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,067
2396ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,187
2397Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2398Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,091
2399Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,882
2400Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,328