Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2001Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,099
2002Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2003Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2004Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2005Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,779
2006Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,440
2007Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2008Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2009Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,227
2010Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,451
2011Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,999
2012Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,269
2013Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,729
2014ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,690
2015Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,817
2016Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,082
2017Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,200
2018Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,618
2019Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,545
2020Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,718
2021Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,790
2022Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2023Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,809
2024Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,519
2025Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,274
2026Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,541
2027ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,971
2028Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,608
2029Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,292
2030Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2031Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,392
2032Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,731
2033Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,489
2034ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,212
2035Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,233
2036Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2037Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,044
2038ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,230
2039Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2040Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,475
2041Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2042Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,457
2043Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,466
2044Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,450
2045Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,912
2046Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,097
2047Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,864
2048Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2049Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2050Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,150
2051Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2052Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,632
2053Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2054Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2055ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,923
2056Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,029
2057Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,416
2058ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,209
2059Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,042
2060Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2061Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,610
2062Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,689
2063Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,157
2064Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,958
2065ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,714
2066Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,886
2067ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,628
2068Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2069Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,281
2070Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,546
2071Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,142
2072Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2073Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2074Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,510
2075Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,333
2076ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,054
2077Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2078Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,470
2079Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,684
2080ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,188
2081Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,730
2082Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2083Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,140
2084Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,009
2085Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,017
2086Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,745
2087Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,382
2088Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2089Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,708
2090Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,306
2091Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,889
2092Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,951
2093ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,213
2094Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,808
2095ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,436
2096Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2097Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,311
2098ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,660
2099Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,230
2100ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,266
2101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2102Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,833
2103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,675
2104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,329
2105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,835
2108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,388
2109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,404
2110Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,173
2112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,071
2113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,214
2114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,020
2115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,796
2116ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,112
2117Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,978
2118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,607
2120Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,203
2121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,261
2122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,056
2123Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,678
2125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2126ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,284
2127ΚΛΑΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,529
2128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,394
2130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,480
2131ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,674
2132ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ16,491
2133Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,010
2134ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,928
2135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,657
2136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2137Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,037
2138ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,470
2139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,254
2140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,942
2141Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,749
2143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,942
2146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,336
2148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,784
2149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,745
2150Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,457
2152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,597
2154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,241
2155Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,555
2156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,808
2157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,431
2158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2159ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,534
2160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,928
2161ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,035
2162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,885
2163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2164ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,010
2165ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ19,388
2166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,151
2167Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,040
2168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,779
2169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,344
2170Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,285
2171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,575
2172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2174ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,839
2175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,242
2176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,688
2177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,384
2178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,201
2180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,269
2182Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,093
2184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,108
2185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,993
2186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,311
2187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,086
2188Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,642
2189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,372
2190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,837
2191Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,077
2192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,416
2193ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ10,005
2194Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,259
2197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2200Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ