Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1801Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,184
1802Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,985
1803Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,129
1804ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,388
1805Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,253
1806Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,590
1807Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1808Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1809Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,890
1810ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,278
1811Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,933
1812Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,855
1813Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1814Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,012
1815Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,052
1816Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,405
1817Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1818Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,222
1819Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1820Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση8,169
1821Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,918
1822Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1823ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,868
1824Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1825Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,460
1826Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,071
1827Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,407
1828Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1829Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1830ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,946
1831Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,316
1832Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1833ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,790
1834Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,338
1835Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1836Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,622
1837Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1838Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1839Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,948
1840Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,111
1841Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1842Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,729
1843Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,381
1844Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1845Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,367
1846Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,523
1847Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1848Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,880
1849Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,442
1850Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,484
1851Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1852Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,565
1853Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1854ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,041
1855Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,578
1856ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,400
1857ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,177
1858Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,889
1859ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,105
1860Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1861Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,351
1862Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,533
1863Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,196
1864Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1865ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ16,621
1866ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,052
1867Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,104
1868Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,274
1869Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,077
1870Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,134
1871Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,373
1872Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1873Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1874Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,620
1875ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,260
1876Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,540
1877Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1878Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1879Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1880Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1881ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,098
1882Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,882
1883Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,300
1884Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,243
1885Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,938
1886Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,553
1887Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,066
1888Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1889Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,493
1890Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,678
1891Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,909
1892Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1893Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,463
1894Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1895Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,817
1896Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1897Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,748
1898Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1899Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,638
1900Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,868
1901Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,454
1902ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,125
1903Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,328
1904Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,388
1905ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,324
1906Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,507
1907Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,941
1908Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1909Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,831
1910Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1911Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1912Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,132
1913Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1914Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,825
1915Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1916Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1917Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,249
1918Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,175
1919Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,842
1920ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,303
1921Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,261
1922Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,651
1923Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1924Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,583
1925Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,400
1926ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΤΙ17,875
1927Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,395
1928Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,741
1929ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,603
1930Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1931ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,729
1932ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,060
1933Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,339
1934Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1935Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,323
1936Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,960
1937Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,222
1938Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,998
1939Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1940Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,513
1941Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1942Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,785
1943ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ19,005
1944Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,298
1945Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1946Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,631
1947Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,328
1948Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,927
1949Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1950Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,887
1951Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1952ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – 3 έτη - ΑΞΙΚ18,431
1953Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,556
1954ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,472
1955Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,967
1956Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1957Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1958Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,857
1959Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1960Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,395
1961Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1962Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1963Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1964Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1965Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,601
1966Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1967Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,788
1968Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,255
1969Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,916
1970Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,875
1971Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,164
1972Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,972
1973Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,141
1974Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,875
1975Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,940
1976Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,837
1977Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1978Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1979Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,646
1980Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,559
1981Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,444
1982Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,499
1983Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,411
1984Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,094
1985Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1986Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1987Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,872
1988Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,068
1989Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,723
1990Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1991Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,606
1992Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,624
1993Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1994Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,752
1995Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1996Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,696
1997Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1998Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
1999Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,753
2000Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,173