Αρ.Υποψ.width=15Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
2Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
3Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,670
4Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,411
5Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,430
6Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
7Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,477
8Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,233
9ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,152
10ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,346
11Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
12Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,150
13Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,678
14Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,846
15ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,733
16ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,047
17Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
18ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,381
19Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,622
20Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,393
21Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
22Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,947
23Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,743
24Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,003
25Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,130
26Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,345
27ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,073
28Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,302
29Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,811
30Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,404
31Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,872
32Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,241
33Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,780
34Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,049
35Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
36ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,101
37Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,544
38Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,017
39Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,530
40Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
41Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,334
42Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,703
43Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,038
44Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,159
45Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,377
46Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
47ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,227
48Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,681
49Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
50Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,416
51Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
52Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
53ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,018
54Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,384
55ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,093
56Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
57ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,637
58Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
59Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,262
60Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,027
61Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
62Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,198
63Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,516
64Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
65Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,936
66Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
67Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
68Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
69Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,059
70Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,299
71Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
72Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,651
73Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,388
74Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
75Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
76Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
77Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,499
78Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,335
79ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,802
80Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
81Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
82Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
83Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,702
84Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,561
85Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
86Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,322
87Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
88Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
89Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,841
90Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,194
91Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,768
92Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,947
93ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,485
94ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,073
95Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
96Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,317
97Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,242
98Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
99Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,880
100Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,783
101Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,839
102ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,504
103Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,252
104Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
105Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,413
106Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,299
107Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
108Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,967
109Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,755
110ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ18,903
111Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,725
112Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,845
113Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
114Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,739
115Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,289
116ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,095
117ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,121
118Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
119Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
120ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,113
121Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,789
122Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
123ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,865
124Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,940
125Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,490
126ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,778
127Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,262
128Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,222
129Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
130Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,031
131Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,343
132Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
133ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ17,599
134Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
135Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,186
136Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,813
137ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,274
138Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
139Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,502
140Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
141ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3 έτη (Αγγλική γλώσσα) - ΑΞΙΚ16,569
142Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,048
143Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
144Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,763
145Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,239
146Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
147Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
148Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,455
149Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
150ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,247
151Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση19,539
152Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,933
153Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
154Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
155ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,409
156Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,296
157Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,137
158Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
159Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
160Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,572
161Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση16,098
162Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,215
163Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
164Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,792
165Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,254
166Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,385
167ΚΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ13,696
168Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση17,257
169Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,329
170ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,237
171Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,046
172Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,267
173Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,750
174Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
175Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
176Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,947
177Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,890
178Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
179Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,229
180Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,803
181Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση11,281
182ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ18,494
183Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,987
184Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,602
185Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση13,877
186Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση18,535
187Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση12,127
188ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,275
189Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση15,382
190Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
191ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,453
192Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση9,810
193ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ19,409
194ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ - ΝΟΣ. ΚΥΠΡΟΥ13,265
195Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
196Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
197Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέσηχ
198Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση14,036
199Δεν εξασφάλισε/διεκδίκησε θέση10,925
200ΚΛΑΔΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΤΙ14,780