Κωδικός Υποψ.(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 1:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 2:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 3:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 4:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 5:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 6:
(Κωδικός Μαθ/τος)
Βαθμός 7:
601(1): 3.60(43): 1.15-----
602(1): 10.35(43): 19.50(46): 13.40----
603(1): 2.40(43): 3.20-----
604(1): 10.85(4): 6.90(21): 4.75(32): 11.00(37): 2.15(43): 11.85-
605(1): 13.50(6): 15.10(43): 12.70----
606(1): 6.55(15): 8.07(24): 2.70(37): 2.20---
607(1): 12.00(4): 10.70(6): 15.20(43): 15.40---
608(1): 15.80(19): 12.77(21): 17.22(38): 14.20---
609(1): 2.55(43): 1.00(46): 7.70----
610(1): 5.55(6): 6.60(43): 1.00----
611(1): 10.55(4): 12.60(21): 2.52(43): 14.00---
612(1): 10.20(21): 3.05(37): 4.10(38): 2.95---
613(1): 12.25(37): 11.90(38): 9.90(39): 14.30---
614(1): 13.50(4): 9.85(6): 14.90(43): 18.30---
615(1): 10.80(21): 4.42(24): 8.45(32): 8.00(43): 18.60--
616(1): 7.80(6): 11.90(21): 4.30(43): 11.35---
617(1): 1.00(37): 1.00(38): 1.00(100): 5.90(151): 6.10(200): 4.80-
618(1): 9.55(39): 1.97(43): 4.30----
619(1): 11.40(37): 8.10(38): 7.85(39): 15.67---
620(1): 14.55(6): 13.20(36): 12.70(43): 19.15---
621(1): 8.80(43): 11.35-----
622(1): 12.70(4): 15.00(21): 14.55(43): 19.75---
623(1): 9.80(19): 3.72(21): 8.62(37): 7.35---
624(1): 11.40(4): 12.70(36): 10.62(43): 12.20---
625(1): 15.70(21): 14.97(37): 13.10(38): 13.60---
626(1): 13.60(24): 12.48(25): 10.67(37): 12.95---
627(1): 13.45(21): 6.67(37): 12.30(38): 7.55---
628(1): 14.45(4): 10.50(6): 12.90(7): 11.75(43): 16.85--
629(1): 2.50(50): 4.55(250): 1.20(304): 6.70(350): 1.20--
630(1): 5.05(43): 2.40-----
631(1): ΑΠΟΥΣΙΑ(43): ΑΠΟΥΣΙΑ-----
632(1): 13.10(21): 6.60(24): 5.40(43): 16.90---
633(1): 5.70(4): 3.70(21): 1.47(43): 5.95---
634(1): ΑΠΟΥΣΙΑ(6): ΑΠΟΥΣΙΑ(21): ΑΠΟΥΣΙΑ(43): ΑΠΟΥΣΙΑ---
635(1): 4.56(21): 1.32(43): 1.00----
636(1): 15.56(21): 11.47(37): 12.70(38): 10.15---
637(1): 16.30(15): 19.57(37): 17.35(38): 16.45---
638(1): 11.70(15): 18.45(37): 15.20(38): 16.10---
639(1): 4.60(15): 2.60(43): 1.70----
640(1): 1.70(50): 4.00(253): 6.15(307): 2.80---
641(1): 11.20(6): 13.40(15): 16.55(43): 15.85---
642(1): 10.25(6): 10.45(21): 9.32(43): 19.60---
643(1): 13.10(4): 13.50(5): 14.37(36): 11.97(43): 12.70--
644(1): 3.85(43): 5.10-----
645(1): 3.15(43): 1.00-----
646(1): 1.20(22): 5.10(43): 1.00----
647(1): 12.56(37): 8.80(38): 8.25(39): 6.60---
648(1): 9.30(21): 2.97(24): 6.00(43): 10.30---
649(1): 10.20(6): 7.00(43): 4.45----
650(1): 16.00(4): 16.70(10): 16.05(36): 14.35(43): 19.70--
651(1): 8.95(21): 2.97(43): 14.00----
652(1): 14.90(19): 18.80(21): 18.32(37): 19.25---
653(1): 6.19(4): 8.45(24): 10.35(43): 15.05---
654(1): 10.00(4): 7.80(21): 6.52(43): 8.75---
655(1): 1.00(50): 1.00(250): 1.00(305): 2.40(353): 1.00--
656(1): 6.23(43): 2.90(46): 8.20----
657(1): 7.53(43): 9.15(46): 16.60----
658(1): 11.00(21): 5.82(47): 3.40(48): 13.75(100): 3.20(150): 4.05(200): 13.15
659(1): 4.05(50): 5.50(52): 13.10(264): 2.15(314): 2.95--
660(1): 2.70(43): 1.00-----
661(1): 16.15(24): 15.33(25): 17.80(37): 11.10---
662(1): 1.90(43): 1.00-----
663(1): 14.95(15): 17.87(25): 15.82(37): 17.25---
664(1): 4.90(43): 1.05-----
665(1): 1.00(43): 1.60-----
666(1): 7.60(15): 1.65(43): 3.90(46): 7.60---
667(1): 8.85(43): 9.15(46): 11.20----
668(1): 2.50(43): 7.35-----
669(1): 10.96(15): 10.32(37): 8.80(38): 8.15---
670(1): 16.20(21): 17.47(37): 12.20(38): 13.40---
671(1): 12.95(21): 13.87(37): 10.95(38): 6.75---
672(1): 14.80(6): 15.90(25): 13.92(37): 6.60---
673(1): 12.20(6): 13.70(7): 10.40(43): 15.05---
674(1): 6.50(25): 10.82(43): 14.85----
675(1): ΑΠΟΥΣΙΑ(50): ΑΠΟΥΣΙΑ(304): ΑΠΟΥΣΙΑ----
676(1): 1.00(43): 1.00-----
677(1): 1.00(37): 1.00(38): 1.00(103): 1.90---
678(1): 9.90(21): 3.42(43): 7.70----
679(1): 7.05(39): 4.22(43): 13.40----
680(1): 15.35(4): 16.50(36): 14.80(43): 20.00---
681(1): 14.50(4): 16.00(5): 17.50(36): 14.60(43): 19.85--
682(1): 11.90(21): 16.70(37): 16.40(38): 13.95---
683(1): 1.35(43): 3.60-----
684(1): 9.35(21): 1.97(24): 7.26(43): 13.60---
685(1): 4.20(43): 3.85-----
686(1): 17.33(15): 19.80(37): 19.25(38): 19.80---
687(1): 14.75(4): 14.40(6): 17.10(43): 18.55---
688(1): 15.75(4): 13.90(36): 11.87(43): 12.55---
689(1): 15.60(19): 9.15(21): 12.45(37): 14.25---
690(1): 9.40(15): 15.32(37): 12.95(38): 9.40---
691(1): 11.56(4): 8.65(21): 6.50(43): 10.60---
692(1): 14.36(24): 18.90(25): 19.15(37): 12.95---
693(1): 9.56(19): 3.00(21): 4.17(43): 8.45(46): 12.53--
694(1): 13.90(6): 15.20(22): 13.90(37): 12.30(38): 7.05--
695(1): 14.30(24): 14.83(25): 12.37(37): 6.30---
696(1): 5.35(4): 5.50(21): 2.79(43): 1.95---
697(1): 3.02(50): 3.30(250): 6.10(301): 5.75(351): 8.60--
698(1): 12.45(19): 14.20(37): 16.80(38): 12.95---
699(1): 14.70(4): 17.30(6): 16.00(43): 19.40(46): 16.60--
700(1): 11.35(25): 14.80(43): ΑΠΟΥΣΙΑ----
701(1): 13.75(25): 12.90(37): 16.60(38): ΑΠΟΥΣΙΑ---
702(1): 10.76(15): 11.75(24): 13.75(37): 10.45---
703(1): 6.05(37): 7.65(38): 8.80(100): 16.15(150): 11.95(200): 16.60-
704(1): 2.40(50): 1.00(264): 2.00(314): 1.80---
705(1): 5.95(6): 3.30(21): 1.10(43): 3.95---
706(1): 11.63(24): 9.30(25): 9.85(37): 6.25---
707(1): 7.95(6): 10.70(15): 10.15(37): 2.30---
708(1): 8.95(6): 13.40(15): 15.25(24): 10.29(37): 8.90--
709(1): 6.15(6): 12.70(15): 2.50(43): 5.80---
710(1): 12.50(43): 16.40-----
711(1): 6.35(41): 13.90(43): 2.60----
712(1): 3.80(41): 7.80(43): 1.00(46): 5.90---
713(1): 12.70(21): 5.05(37): 16.45(38): 11.40---
714(1): 12.45(43): 7.50-----
715(1): 2.05(4): ΑΠΟΥΣΙΑ(6): ΑΠΟΥΣΙΑ(43): ΑΠΟΥΣΙΑ---
716(1): 2.20(38): 1.00(48): 1.75(108): 7.80(206): 3.80--
717(1): 10.95(21): 2.15(24): 3.65(32): 11.00(43): 6.45(46): 12.90-
718(1): 10.13(6): 13.35(15): 8.52(37): 4.65(38): 6.50--
719(1): 10.76(24): 5.15(25): 7.70(37): 4.65---
720(1): 3.35(43): 3.15-----
721(1): 14.00(6): 16.90(21): 12.45(43): 19.35---
722(1): 15.20(6): 17.60(43): 19.45----
723(1): 2.75(6): 13.05(43): 6.50(46): 14.73---
724(1): 7.76(6): 11.00(43): 3.30----
725(1): 12.10(24): 8.95(25): 1.40(37): 7.30(46): 13.50--
726(1): 5.26(37): 1.00(38): 1.00(47): 3.10(48): 4.00(100): 12.75(150): 7.55, (200): 4.60
727(1): 4.25(43): 1.00(46): 10.90----
728(1): 3.65(6): 14.26(43): 6.10----
729(1): 2.80(43): 4.45-----
730(1): 7.35(43): 9.60(46): 10.50----
731(1): 11.46(15): 17.00(37): 13.90(38): 4.10---
732(1): 9.10(37): 9.60(38): 12.95(39): 9.25---
733(1): 5.45(4): 4.30(6): 14.70(7): 16.20---
734(1): 15.95(4): 9.05(36): 4.75(43): 18.30---
735(1): 9.65(24): 11.15(25): 9.40(37): 9.30---
736(1): 10.60(22): 7.50(43): 19.80(46): 12.80---
737(1): 13.03(25): 15.92(43): 19.95----
738(1): 6.50(43): 9.45-----
739(1): 9.05(4): 5.15(6): 7.45(43): 3.80(46): 7.70--
740(1): 12.60(15): 19.10(37): 9.95(38): 12.20---
741(1): 12.60(19): 11.90(21): 16.22(37): 13.75---
742(1): 5.85(6): 13.60(15): 4.17(43): 18.65---
743(1): ΑΠΟΥΣΙΑ(50): ΑΠΟΥΣΙΑ(255): ΑΠΟΥΣΙΑ(354): ΑΠΟΥΣΙΑ---
744(1): 15.10(4): 15.45(21): 14.82(43): 18.20---
745(1): 10.20(21): 2.57(38): 1.00(43): 14.25---
746(1): 4.45(43): 6.90-----
747(1): 10.00(21): 2.71(24): 3.80(43): 9.05---
748(1): 7.26(21): 1.17(43): 14.50----
749(1): 5.25(21): 1.00(24): 2.10(43): 2.90---
750(1): 14.16(4): 6.95(36): 6.70(43): 12.35---
751(1): 5.75(21): 1.92(24): 1.00(43): 3.55---
752(1): 3.90(4): 4.80(6): 5.40----
753(1): 6.90(21): 1.00(24): 2.55(43): 4.25---
754(1): 14.85(21): 16.73(37): 13.00(38): 12.50---
755(1): 13.95(6): 15.00(21): 6.05(43): 12.45---
756(1): 13.30(6): 14.70(25): 12.45(37): 6.85---
757(1): 1.45(43): 1.65-----
758(1): 11.55(21): 2.25(37): 3.25(38): 4.85---
759(1): 1.90(50): 1.00(251): 3.10(307): 5.00---
760(1): 7.40(37): 6.65(38): 3.15(105): 12.60(155): 11.70--
761(1): 8.60(43): 8.55(46): 14.40----
762(1): 1.50(43): 1.80-----
763(1): 8.10(15): 1.65(37): 1.40(38): 1.70---
764(1): 11.80(15): 12.27(37): 11.35(39): 6.55---
765(1): 4.10(50): 2.40(250): 2.80(300): 2.50(350): 1.00--
766(1): 2.00(43): 8.20(46): 12.10----
767(1): 11.05(6): 13.00(43): 5.70----
768(1): 1.20(50): 1.40(250): 2.40(306): 6.20(350): 10.60--
769(1): 1.70(43): ΑΠΟΥΣΙΑ-----
770(1): 10.60(21): 7.70(24): 7.30(43): 19.65---
771(1): 14.15(4): 13.85(36): 11.80(43): 16.65---
772(1): 5.30(21): 2.95(37): 7.90(46): 7.60---
773(1): 1.55(43): 1.00-----
774(1): 2.45(50): 1.40(254): 2.80(308): 1.00---
775(1): 9.35(4): 9.25(36): 4.90(43): 11.55---
776(1): 5.23(50): 7.40(254): 6.30(308): 2.60---
777(1): 6.55(21): 1.75(43): 16.35----
778(1): 15.95(4): 16.60(6): 16.70(43): 17.65---
779(1): 13.90(6): 13.80(24): 13.58(43): 16.50---
780(1): 11.35(21): 2.72(24): 4.87(32): ΑΠΟΥΣΙΑ(43): 12.35--
781(1): 4.80(21): 6.40(43): 5.80(46): 8.90---
782(1): 14.60(24): 17.10(25): 16.50(37): 11.60---
783(1): 4.65(4): 3.75(36): 1.30(159): 1.20---
784(1): 7.55(43): 7.20(50): 13.55(258): 13.60(356): 13.70--
785(1): 18.00(4): 18.15(7): 17.40(36): 14.52(43): 19.60--
786(1): 9.65(15): 12.00(37): 8.05(38): 11.75---
787(1): 11.15(43): 11.05-----
788(1): ΑΠΟΥΣΙΑ(6): ΑΠΟΥΣΙΑ(24): ΑΠΟΥΣΙΑ(43): ΑΠΟΥΣΙΑ---
789(1): 14.05(4): 13.85(36): 7.02(43): 13.25---
790(1): 10.80(43): 5.65-----
791(1): 2.80(43): 4.45(46): 9.40----
792(1): 5.36(50): 3.70(258): 15.80(356): 12.30---
793(1): 11.60(4): 6.60(24): 8.05(37): 2.50---
794(1): 9.35(43): 12.05(46): 12.60----
795(1): 1.00(15): 1.00(43): 8.80----
796(1): 10.50(15): 10.17(37): 5.25(38): 2.85---
797(1): 2.90(6): 8.50(43): 1.00----
798(1): 13.45(21): 5.17(24): 2.05(43): 18.10(46): 13.80--
799(1): 6.50(24): 10.96(25): 4.70(37): 7.30---
800(1): 15.85(21): 14.60(37): 17.50(38): 14.20---