Υπηρεσία Εξετάσεων
Υποβολή Αιτήσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας (ΑΑΕΙ)

Η Υπηρεσία εξετάσεων, κατόπιν ενημέρωσης που είχε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (ΥΠΔΒΜΘ), αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί φέτος για τους απόφοιτους Κυπριακών Σχολείων που έλαβαν μέρος στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 και διεκδικούν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ανακοινώνει τα ακόλουθα:
 • Η υποβολή αίτησης θα γίνεται ηλεκτρονικά από τις 21 Ιουλίου 2011 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2011 από τους ίδιους τους υποψήφιους μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr).
 • Οι υποψήφιοι για σκοπούς έγκυρης και σωστής επιλογής των Σχολών/Τμημάτων, κατά τη συμπλήρωση της αίτησής τους, καλούνται όπως χρησιμοποιήσουν το Διαδραστικό/Λογισμικό Βοήθημα των Παγκύπριων Εξετάσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (www.moec.gov.cy/ypexams). Υπενθυμίζεται ότι το Διαδραστικό/Λογισμικό Βοήθημα επιτρέπει στον υποψήφιο να λάβει γνώση των έγκυρων Σχολών/Τμημάτων που δικαιούται να επιλέξει, βάσει των εξεταζόμενων μαθημάτων του στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011.
 • Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού θα λειτουργήσει Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών ανά επαρχία, όπου οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά ΑΑΕΙ, ώστε να τους χορηγείται Βεβαίωση Εγκυρότητας και Νομιμότητας των απαραίτητων Δικαιολογητικών, τα οποία, μαζί με τη Βεβαίωση Εγκυρότητας, θα πρέπει να προσκομίζονται στα Ελληνικά ΑΑΕΙ για σκοπούς εγγραφής.
 • Τα Κέντρα Υποβολής Δικαιολογητικών ανά επαρχία θα λειτουργήσουν ως εξής:
  Λευκωσία: Λύκειο Αποστόλου Βαρνάβα
  Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο Α΄
  Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄
  Λάρνακα: Τεχνική Σχολή Λάρνακας
  Αμμόχωστος: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας (στεγάζεται στο κτήριο Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου)

  Ημερομηνίες λειτουργίας των
  Κέντρων: 23 Ιουλίου-1 Αυγούστου 2011 (εκτός Κυριακών)

  Ώρες λειτουργίας των Κέντρων: από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 3:00 μ.μ. (σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 1η Αυγούστου τα Κέντρα θα λειτουργήσουν από τις 9:00 π.μ.-1:00 μ.μ. και από τις 2:00 μ.μ.- 6:00 μ.μ.)
 • Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (ΥΠΔΒΜΘ) για επίλυση προβλημάτων αναφορικά με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης είναι τα ακόλουθα:
  +30-210-3442647, +30-210-3442688, +30-210-3442100, +30-210-3442101, +30-210-3442651, +30-210-3442705, +30-210-3442693, +30-210-3442696


Η επικοινωνία με το ΥΠΔΒΜΘ για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αίτησης θα πρέπει να γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 π.μ.- 2:00 μ.μ.)

Ενημέρωση
Έντυπα
Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης (www.minedu.gov.gr)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού