Υπηρεσία Εξετάσεων  
Δημόσια Υπηρεσία Α2-5-7
Θέματα - Λύσεις

2010 Θέματα Λύσεις
Αγγλικά
Ελληνικά
Μαθηματικά
Γενικές Γνώσεις

2009 Θέματα Λύσεις
Αγγλικά  
Ελληνικά
Μαθηματικά
Γενικές Γνώσεις

2008 Θέματα Λύσεις
Αγγλικά
Ελληνικά  
Μαθηματικά
Γενικές Γνώσεις

2007 Θέματα Λύσεις
Αγγλικά
Ελληνικά
Μαθηματικά


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού