Υπηρεσία Εξετάσεων  
Δημόσια Υπηρεσία Α8-10-11
Θέματα-Λύσεις

2010 Θέματα Λύσεις
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ειδικό Θέμα

2009 Θέματα Λύσεις
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ειδικό Θέμα

2008 Θέματα Λύσεις
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά  
Γερμανικά
Ειδικό Θέμα

2007 Θέματα Λύσεις
Ελληνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ειδικό Θέμα
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού