Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Πιστοποίησης Άριστης Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ'2)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της Εξέτασης της Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε χρονιά αναρτάται στην Ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στα Έντυπα, επίσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Σκοπός της Εξέτασης

Σκοπός της Εξέτασης είναι η Πιστοποίηση Επάρκειας στο συγκεκριμένο επίπεδο, προσόν το οποίο είναι δυνατό να απαιτηθεί για πρόσληψη ή προαγωγή από διάφορες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

Στόχος της Εξέτασης

Οι Στόχοι της Εξέτασης είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους που τίθενται για το επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Δομή Εξέτασης - Ύλη

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο 25/11/2021

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή του Εξεταστικού δοκιμίου και την Εξεταστέα Ύλη πατήστε εδώ.

Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:
  • την Υπηρεσία Εξετάσεων,
  • την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με τραπεζική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.


Τέλη Συμμετοχής

Τα εξεταστικά τέλη καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και είναι €45,00 για τη γραπτή εξέταση.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των Εξετάσεων της Πιστοποίησης της Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας δημοσιεύονται, με τον αριθμό του κάθε υποψηφίου, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τουλάχιστο το 50 τοις εκατόν της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση.

Στους επιτυχόντες αποστέλλεται πιστοποιητικό επιτυχίας.


Θέματα Εξετάσεων για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Άριστης Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας

Για δείγματα παλαιών εξεταστικών δοκιμίων πατήστε εδώ.

Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται την Ενημέρωση της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας