Υπηρεσία Εξετάσεων  
Δημόσια Υπηρεσία Α8-10-11
Εξέταση σύμφωνα με τους Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 1998-2006, για θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου και για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν

Την ευθύνη για την πιο πάνω εξέταση έχει η Ειδική Επιτροπή στην οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2006, συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίας Υπηρεσίας ως Πρόεδρος και ως μέλη ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και ο Διευθυντής Ανώτερης και Ανώτατη Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Ειδική Επιτροπή αναθέτει στην Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης τη θεματοθέτηση και βαθμολόγηση της πιο πάνω γραπτής εξέτασης ενώ την οργάνωση και διεξαγωγή της, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Η γραπτή εξέταση διεξάγεται το τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους και οι υποψήφιοι εξετάζονται στα:
• Νέα Ελληνικά
• Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά
• Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος και Λογικού/ Αριθμητικού Συλλογισμού

Η βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από ομάδα βαθμολογητών, που ορίζει η Υπηρεσία Εξετάσεων, σε συνεννόηση με την Ειδική Επιτροπή για τις εξετάσεις, και με βάση τους κανόνες που εφαρμόζονται για τη βαθμολόγηση των γραπτών των Παγκυπρίων Εξετάσεων.

Σκοπός της Εξέτασης

Η χορήγηση πιστοποιητικού επιτυχίας το οποίο οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν στην Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας όταν δημοσιευθούν κενές θέσεις κατά το έτος που έπεται της ημερομηνίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης.

Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:

• Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη τα οποία λειτουργούν στην Λευκωσία στην οδό Κατσώνη 29, στη Λεμεσό στην οδό Σπύρου Αραούζου 21, στην Πόλη Χρυσοχούς στην οδό Ευαγόρα Παλληκαρίδη 1, και στο Πελένδρι,
• Τις Επαρχιακές Διοικήσεις στη Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο (Παραλίμνι),
• Το Ταμείο του Γενικού Λογιστηρίου (ισόγειο του κτιρίου του Υπουργείου Οικονομικών),
• Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη (οδός Κατσώνη 29 Λευκωσία).

Οι αιτήσεις μπορούν να παραδοθούν σε όλους τους πιο πάνω χώρους.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, το οποίο έχει και την ευθύνη της δημοσίευσής τους στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στον ημερήσιο τύπο καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, πριν από το τέλος του έτους εντός του οποίου διεξήχθη η εξέταση.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συμμετέχει στην εξέταση και εξετάζεται και στα τρία μαθήματα, συγκεντρώνοντας τουλάχιστο 40% της βαθμολογίας για κάθε μάθημα και γενική βαθμολογία, από το μέσο όρο και των τριών μαθημάτων, τουλάχιστο 50%.

Στους επιτυχόντες αποστέλλεται πιστοποιητικό επιτυχίας και στους αποτυχόντες σχετική ενημερωτική επιστολή. Τόσο στους επιτυχόντες όσο και στους αποτυχόντες δίδεται αναλυτική βαθμολογία για τα θέματα της εξέτασης.

  • Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται τις "Ανακοινώσεις" της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.

  • Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας