ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προδιαγραφές

Πρότυπα Σχεδιασμού Σχολείων

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Νηπιαγωγείο 03/07/2014
Δημοτικό Σχολείο 08/05/2019
Γυμνάσιο 08/05/2019
Λύκειο 08/05/2019

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας