ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προδιαγραφές

Πρότυπα Διάταξης Χώρων

4.2 Πρότυπα Σχέδια Εσωτερικής Διάταξης Χώρων και Επίπλωσης
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Π.Σ.Δ.Ε 1 Νηπιαγωγείου
Π.Σ.Δ.Ε 1.1 Αίθουσα Δραστηριοτήτων και Αποχωρητήρια 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 1.2 Κουζίνα 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 1.3 Αποθήκη Γραφικής Ύλης 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2 Δημοτικού Σχολείου
Π.Σ.Δ.Ε 2.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.2 Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας – Αποθήκη 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.3 Εργαστήριο Τέχνης 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.4 Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.5 Εργαστήριο Μουσικής και Πληροφορικής – Αποθήκη 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 2.6 Πολυδύναμο Εργαστήριο Εξατάξιο 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3 Γυμνασίου
Π.Σ.Δ.Ε 3.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.2 Εργαστήριο Φυσικής – Προπαρασκευαστήριο 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.3 Εργαστήριο Χημείας – Προπαρασκευαστήριο 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.4 Εργαστήριο Βιολογίας – Προπαρασκευαστήριο 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.5 Εργαστήριο Μουσικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.6 Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας-Αποθήκη (Μαγ.) 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.6 Εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας-Αποθήκη (Ραπτ.) 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.7 Εργαστήριο Πληροφορικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.7 Εργαστήριο Πληροφορικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.8 Εργαστήριο Τεχνολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.8 Εργαστήριο Τεχνολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.9 Εργαστήριο Τέχνης 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 3.10 Αίθουσα Γλωσσών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4 Λυκείου
Π.Σ.Δ.Ε 4.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.1 Αίθουσα Γενικής Διδασκαλίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.2 Εργαστήριο Φυσικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.3 Εργαστήριο Χημείας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.4 Εργαστήριο Βιολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.5 Εργαστήριο Μουσικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.6 Αίθουσα Οικογενειακής Αγωγής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.7 Εργαστήριο Πληροφορικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.7 Εργαστήριο Πληροφορικής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.8 Εργαστήριο Τεχνολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.8 Εργαστήριο Τεχνολογίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.9 Εργαστήριο Τέχνης και Σχεδίου 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.10 Αίθουσα Γλωσσών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.11 Εργαστήριο Δακτυλογραφίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.12 Εργαστήριο Οικονομικών-Εμποτικών και Πρακτ.Γραφ. 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.13 Αίθουσα Μαθηματικών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 4.14 Αίθουσα Ιστορίας 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5 Γενικής Χρήσης
Π.Σ.Δ.Ε 5.1 Αίθουσα Συνεδριάσεων Δασκάλων 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.2 Αίθουσα Συνεδριάσεων Καθηγητών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.2 Αίθουσα Συνεδριάσεων Καθηγητών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.2 Αίθουσες Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.3 Ιατρείο 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.4 Κυλικείο – Αποθήκη (Δημοτικού) 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.4 Κυλικείο – Αποθήκη (Γυμνασίου/Λυκείου) 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.6 Χώροι Καθαριστριών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.6 Χώροι Καθαριστριών 19/05/2014
Π.Σ.Δ.Ε 5.7 Χώροι Υγιεινής (Α.Μ.Ε.Α.) 19/05/2014

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού