ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟικοσελίδαΤο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού βρίσκεται στη Λευκωσία. Επίσης λειτουργούν τρία επαρχιακά γραφεία του εδρεύουν στη Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο . Οι δραστηριότητες του τμήματος σχετίζονται με τις εξελίξεις στα σχολικά κτίρια, υποστηρίζοντας το επίπεδο της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη εκπαιδευτικές και τεχνικές απαιτήσεις.

Τα έργα που αναλαμβάνει αποτελούνται από :
 • Αρχιτεκτονικές , στατικές, ηλεκτρικές και μηχανολογικές μελέτες
 • Εφαρμογή και επίβλεψη της κατασκευής έργων
 • Αναβάθμιση σχολικών κτιριακών δομών
 • Διαχείριση συμβολαίων
 • Υποστήριξη των τοπικών αρχών για έργα του ιδιωτικού τομέα
 • Τεχνική και οικονομική στήριξη σε σχολικές εφορείες και Συνδέσμους Γονέων και Κηδεμόνων
 • Έρευνες
 • Μελέτες αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών
 • Πολιτιστικά έργα

Ο ετήσιος προϋπολογισμός περιλαμβάνει:
 • Έργα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Επεκτάσεις των υφιστάμενων σχολικών μονάδων

Όλα τα κατασκευαστικά έργα περιλαμβάνουν:
 • Λειτουργικό επανασχεδιασμό σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα
 • Κατασκευή πολυλειτουργικών αιθουσών
 • Πρόσθετες τάξεις / ράμπες / ανελκυστήρες για παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Πρόσθετα δωμάτια για δευτερεύουσες χρήσεις (κυλικεία, παιδικούς σταθμούς, τουαλέτες )
 • Επανασχεδιασμό και αναβάθμιση των υπηρεσιών

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού