ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τιμητικοί Θεσμοί και Ετήσιες Διοργανώσεις

Θέμα Αρχείο
Αριστεία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
Κανονισμός Αριστείων Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2020
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2019
Δήλωση Συγκατάθεσης για εκδόσεις - Έντυπο ΚΒΛ1
Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Το Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Επίσημη ιστοσελίδα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια
Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου – 2019
Όροι Συμμετοχής - 2019
Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) - 2022
Όροι συμμετοχής
Έντυπο υποβολής αίτησης συμμετοχής

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας