ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τιμητικοί Θεσμοί και Ετήσιες Διοργανώσεις

Θέμα Αρχείο
Αριστεία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
Κανονισμός Αριστείων Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2019
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2018
Δήλωση Συγκατάθεσης για εκδόσεις - Έντυπο ΚΒΛ1
Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Το Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Επίσημη ιστοσελίδα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικών Ταινιών Μικρού Μήκους
 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου "Ημέρες Κύπρου"
   
Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου – 2019

Όροι Συμμετοχής - 2019


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού