ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τιμητικοί Θεσμοί και Ετήσιες Διοργανώσεις

Θέμα Αρχείο
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2021
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2020
Δήλωση Συγκατάθεσης για εκδόσεις - Έντυπο ΚΒΛ1
Συνοπτικό Αρχείο Βραβεύσεων
Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Το Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Επίσημη ιστοσελίδα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια
Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου – 2021
Όροι Συμμετοχής - 2021
Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) - 2022
Όροι συμμετοχής
Έντυπο υποβολής αίτησης συμμετοχής

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας