Τμήμα Νεότερου & Σύγχρονου Πολιτισμού

Τιμητικοί Θεσμοί και Ετήσιες Διοργανώσεις

Θέμα Αρχείο
Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2023
Κανονισμός Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας - Eκδόσεις 2022
Δήλωση Συγκατάθεσης για εκδόσεις - Έντυπο ΚΒΛ1
Συνοπτικό Αρχείο Βραβεύσεων
Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Το Διεθνές Φεστιβάλ "Κύπρια"
Επίσημη ιστοσελίδα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια
Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου – 2022
Όροι Συμμετοχής - 2022
Showcase Χορογραφίας Κύπρου (SΧΚ) - 2024
Όροι συμμετοχής
Έντυπο υποβολής αίτησης συμμετοχής

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας