ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγράμματα και Σχέδια Επιχορηγήσεων

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων "Πολιτισμός" (2015-2020)
Τα Σχέδια του Προγράμματος για το 2018

Θέμα Αρχείο
To Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2015-2020)
Σχέδιο: "Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων"
Σχέδιο: "Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού"
Σχέδιο: "Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού"
Σχέδιο: "Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης"
Γενικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης κατά το Έτος 2018

Άλλα Εξειδικευμένα Προγράμματα και Σχέδια

Α. Για το Βιβλίο/Λογοτεχνία
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες /
Grant-aid scheme for the translation of works by Cypriot literary writers from Greek into foreign languages
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Terms and Conditions
Application Form
Πρόγραμμα Επιχορήγησης για τη Μετάφραση και Έκδοση Έργων της Τουρκοκυπριακής Γραμματείας στην Ελληνική Γλώσσα και Έργων της Ελληνικής Γραμματείας της Κύπρου στην Τουρκική Γλώσσα
Όροι και Προϋποθέσεις
Kibrisli Turk Yunanca Dilinde Ceviri, Yayin Isleri Sekreterligi ve Kibris Yunanca Sekreterligi Turkce Dilinde Yayin, Ceviri Isleri Devlet Yardim Programi
Έντυπο Αίτησης
Αγορά Εκδόσεων για τον Εμπλουτισμό Κυπριακών και Ξένων Βιβλιοθηκών
Όροι και Προϋποθέσεις
Σχέδιο ενίσχυσης της προώθησης και προβολής των Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό
Όροι και Προϋποθέσεις
Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Εκδοτική σειρά "Μελέτες για τον Νεότερο και Σύγχρονο Κυπριακό Πολιτισμό"
Όροι και Προϋποθέσεις

Β. Για τα Εικαστικά
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο TRANSIT 2018
Στήριξη για Συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών στο Εξωτερικό
Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων-performances στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Έντυπο υποβολής πρότασης από Κύπρο
Έντυπο υποβολής πρότασης από Ελλάδα

Γ. Για Δράσεις που στοχεύουν στην Πολιτιστική Αποκέντρωση
Θέμα Αρχείο
Προγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Όροι και Κανονισμοί

Δ. Για τον Κινηματογράφο
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεξάρτητων Παραγωγών Ταινιών Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ
Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών
Έντυπο Συμμετοχής Ανεξάρτητων Παραγωγών
Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών
Όροι και Κανονισμοί
Δήλωση Συμμετοχής
Regulations for the funding of programs to support cinematographic films
Application form

Ε. Για τον Χορό
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Τερψιχόρη
Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή 2018
Έντυπο Συμμετοχής 2018

ΣΤ. Για Προβολή, Επικοινωνία και Δικτύωση Πολιτιστικών Φορέων
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης
Όροι και Κανονισμοί
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Ζ. Για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού