ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγράμματα και Σχέδια Επιχορηγήσεων

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων "Πολιτισμός II" (2021-2025)

Τα Σχέδια του Προγράμματος για το 2022


Θέμα Αρχείο
To Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2021-2025)
Α. Για Φορείς και Ομάδες Φυσικών Προσώπων
Σχέδιο: "Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων"
Σχέδιο: "Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού"
Σχέδιο: "Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων για τη διατήρηση του Παραδοσιακού Πολιτισμού και της ’υλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς "
Σχέδιο: "Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Κινηματογραφικής Παιδείας"
Έντυπο Υποβολής Αίτησης για Φορείς και Ομάδες Φυσικών Προσωπων
Πίνακας Οικονομικού Απολογισμού για Φορείς και Ομάδες Φυσικών Προσώπων
Έκθεση Αξιολόγησης για Φορείς και Ομάδες Φυσικών Προσώπων
Β. Για Φυσικά Πρόσωπα
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών"
Έντυπο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών"
Πίνακας Οικονομικού Απολογισμού για Φυσικά Πρόσωπα
Έκθεση Αξιολόγησης για Φυσικά Πρόσωπα

’λλα Εξειδικευμένα Προγράμματα και Σχέδια

Α. Για το Βιβλίο/Λογοτεχνία
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες /
Grant-aid scheme for the translation of works by Cypriot literary writers from Greek into foreign languages
Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες
Έντυπο υποβολής αίτησης
Δήλωση De Minimis
Grant-aid scheme for the translation of works by Cypriot literary writers from Greek into foreign languages
Application Form
De Minimis Declaration
Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Όροι και Προϋποθέσεις
Kibris Rumlari ve Kibris Turklerinin edebi eserleri ceviri Subvansiyon Projesi
Έντυπο Αίτησης
Αγορά Εκδόσεων για τον Εμπλουτισμό Κυπριακών και Ξένων Βιβλιοθηκών
Όροι και Προϋποθέσεις
Σχέδιο ενίσχυσης της προώθησης και προβολής των Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό
Όροι και Προϋποθέσεις
Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Σχέδιο Ενίσχυσης Περιοδικών Εκδόσεων Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Β. Για τα Εικαστικά
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο TRANSIT 2022
Στήριξη για Συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών στο Εξωτερικό
Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων-performances στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Έντυπο υποβολής πρότασης από Κύπρο
Έντυπο υποβολής πρότασης από Ελλάδα

Γ. Για Δράσεις που στοχεύουν στην Πολιτιστική Αποκέντρωση
Θέμα Αρχείο
Προγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Έκθεση Αξιολόγησης Δραστηριότητας

Δ. Για τον Κινηματογράφο
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεξάρτητων Παραγωγών Ταινιών Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ
Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών
Έντυπο Συμμετοχής Ανεξάρτητων Παραγωγών
Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών
Όροι και Κανονισμοί
Regulations for the funding of programs to support cinematographic films
Sinema Filmlerine Destek Amacli Finansman Programlari
Δήλωση Συμμετοχής
Application form

Ε. Για τον Χορό
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Τερψιχόρη
Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή
Έντυπο Συμμετοχής

ΣΤ. Για Προβολή, Επικοινωνία και Δικτύωση Πολιτιστικών Φορέων
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης
Όροι και Κανονισμοί
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Ζ. Για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Η. Για Πολιτιστικές Δραστηριότητες Θρησκευτικών Ομάδων
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Πίνακας Οικονομικού Απολογισμού
Έκθεση Αξιολόγησης Δραστηριότητας

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας