ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγράμματα και Σχέδια Επιχορηγήσεων

Πρόγραμμα Επιχορηγήσεων "Πολιτισμός" (2015-2020)

Τα Σχέδια του Προγράμματος για το 2019


Θέμα Αρχείο
To Πρόγραμμα "Πολιτισμός" (2015-2020)
Σχέδιο: "Στήριξη Λογοτεχνικών Δραστηριοτήτων"
Σχέδιο: "Στήριξη Εικαστικής Δραστηριότητας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων για Ανάπτυξη της Μουσικής"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων στον Τομέα του Χορού"
Σχέδιο: "Στήριξη Θεατρικής Δημιουργίας και Ανάπτυξης"
Σχέδιο: "Στήριξη Δραστηριοτήτων Παραδοσιακού Πολιτισμού"
Σχέδιο: "Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης"
Γενικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης κατά το Έτος 2019

Άλλα Εξειδικευμένα Προγράμματα και Σχέδια

Α. Για το Βιβλίο/Λογοτεχνία
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την Ελληνική σε Ξένες Γλώσσες /
Grant-aid scheme for the translation of works by Cypriot literary writers from Greek into foreign languages
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης
Terms and Conditions
Application Form
Σχέδιο Επιχορήγησης Μετάφρασης Λογοτεχνικών Έργων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων
Όροι και Προϋποθέσεις
Kibris Rumlari ve Kibris Turklerinin edebi eserleri ceviri Subvansiyon Projesi
Έντυπο Αίτησης
Αγορά Εκδόσεων για τον Εμπλουτισμό Κυπριακών και Ξένων Βιβλιοθηκών
Όροι και Προϋποθέσεις
Σχέδιο ενίσχυσης της προώθησης και προβολής των Κυπριακών Εκδόσεων σε Διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό
Όροι και Προϋποθέσεις
Ενίσχυση Περιοδικών Εκδόσεων Πολιτιστικού Περιεχομένου
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Β. Για τα Εικαστικά
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο TRANSIT 2019
Στήριξη για Συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών στο Εξωτερικό
Διοργάνωση εικαστικών εκθέσεων-performances στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα
Έντυπο υποβολής πρότασης από Κύπρο
Έντυπο υποβολής πρότασης από Ελλάδα

Γ. Για Δράσεις που στοχεύουν στην Πολιτιστική Αποκέντρωση
Θέμα Αρχείο
Προγραμμα Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Όροι και Κανονισμοί

Δ. Για τον Κινηματογράφο
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεξάρτητων Παραγωγών Ταινιών Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους, Ντοκιμαντέρ
Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παραγωγών
Έντυπο Συμμετοχής Ανεξάρτητων Παραγωγών
Κανονισμός Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Ταινιών
Όροι και Κανονισμοί
Δήλωση Συμμετοχής
Regulations for the funding of programs to support cinematographic films
Application form

Ε. Για τον Χορό
Θέμα Αρχείο
Πρόγραμμα Τερψιχόρη
Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή 2019
Έντυπο Συμμετοχής 2019

ΣΤ. Για Προβολή, Επικοινωνία και Δικτύωση Πολιτιστικών Φορέων
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Ενίσχυσης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Αναγκών Προβολής, Επικοινωνίας και Διεθνούς Δικτύωσης
Όροι και Κανονισμοί
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Ζ. Για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Χρηματοδότησης Πολιτιστικών Φορέων για Κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Η. Για Πολιτιστικές Δραστηριότητες Θρησκευτικών Ομάδων
Θέμα Αρχείο
Σχέδιο Στήριξης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Θρησκευτικών Ομάδων
Όροι και Προϋποθέσεις
Έντυπο Υποβολής Αίτησης

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού