ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πολιτιστικά Κέντρα

Μουσεία - Μουσείο Αγώνος

Το Μουσείο Αγώνος ιδρύθηκε δύο χρόνια μετά τη λήξη του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ με απόφαση της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης. Η απόφαση λήφθηκε στις 26 Ιανουαρίου 1961 και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 23 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου.

Η απόφαση αυτή στόχευε πρώτιστος στη διάδοση της μνήμης του Απελευθερωτικού Αγώνα, γι’ αυτό και έλαβε μορφή αρχειακή. Παράλληλα στόχευε και στην απονομή φόρου τιμής στους πεσόντες, στην υπόμνηση του καθήκοντος στις μέλλουσες γενιές των Κυπρίων και στη συγκέντρωση υλικού για το ιστορικό του μέλλοντος.

Το Μουσείο Αγώνος ερμηνεύει και ζωντανεύει στα μάτια του επισκέπτη, κατά τον πιο παραστατικό τρόπο, τον Αγώνα της ΕΟΚΑ. Ουσιαστικός εκφραστής αυτής της ζωντανής αποτύπωσης είναι η απεικόνιση των γεγονότων με τις φωτογραφίες που εκτίθενται, σε συνδυασμό με τα κείμενα που παρατίθενται, είτε αυτά αποτελούνται από φυλλάδια, εντολές, διαταγές και οδηγίες της Οργάνωσης, είτε από προσωπικά βιώματα, εθνικές ανησυχίες και θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Το νέο Μουσείο όπως έχει διαμορφωθεί αποτελεί ουσιαστικά ιστορικό-επιστημονικό κέντρο, το οποίο με τη νέα τεχνολογία και τα πολυμέσα που έχουν ενταχθεί στη δύναμη του αποτελεί κέντρο παροχής πληροφοριών. Η δυνατότητα αυτογνωσίας που παρέχεται στον επισκέπτη, χρησιμοποιώντας τα πολυμέσα για να αντλήσει τις πληροφορίες που επιθυμεί, τον καθιστά ενεργό μέλος του Μουσείου και τον κεντρίζει να αναζητήσει το βαθύτερο νόημα και πνεύμα του Αγώνα.

Μέρος του τεχνολογικού εξοπλισμού του Μουσείου αποτελεί και η προβολή ταινιών που αναφέρονται στην ιστορική πορεία της Κύπρου, με ιδιαίτερη αναφορά στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ.

Το Μουσείο Αγώνος λειτούργησε στο νέο του κτήριο, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 30 Απριλίου 2001.


Διεύθυνση: Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού
1016 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22 305878
Τηλεομοιότυπο: 22 305882
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@mouseioagonos.org.cy
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα εώς Παρασκευή, 8:00-14:30
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας