ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Σχολικά Κυλικεία

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
Ενιαία Έντυπα Προσφορών για τα Σχολικά Κυλικεία
Αίτηση για εισαγωγή προϊόντων στα Σχολικά Κυλικεία
Υγιεινή στον χώρο του κυλικείου (Παράρτημα Ι, Ν.60(Ι)/2000)
Ενιαίο έντυπο αξιολόγησης κυλικείων (Παράρτημα ΙΙ, Ν.60(Ι)/2000)
ΤΕΕΣΚ 1 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Δημοτική Εκπαίδευση
ΤΕΕΣΚ 2 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Μέση Εκπαίδευση
ΤΕΕΣΚ 3 - Εντυπο Σύστασης Τοπικής Επιτροπής Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΤΕΕΣΚ 4 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Δημοτική Εκπαίδευση
ΤΕΕΣΚ 5 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Μέση Εκπαίδευση
ΤΕΕΣΚ 6 - Εντυπο Ενημέρωσης για Μη Λειτουργία Σχολικού Κυλικείου - Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού