ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Εκπαιδευτικό Υλικό

Σχολικά Εγχειρίδια

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Προσεγγίσεις Διαχείρισης Σχολικού Εκφοβισμού 15/10/2018
Επίλυση Συγκρούσεων στο Δημοτικό Σχολείο 01/11/2017
Αναγώριση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον Σχολικό Εκφοβισμό 01/11/2017
Σχολική Διαμεσολάβηση στο Δημοτικό Σχολείο - Οδηγός Εκπαιδευτικού 01/11/2017

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας