ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο έχει συσταθεί το 2009.

Το Παρατηρητήριο συλλέγει, καταγράφει και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο.

Συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της βίας στο σχολείο, όπως, επίσης, και τις εθνικές και διεθνείς έρευνες για το σχολικό κλίμα, τη βία στο σχολείο, τη σχολική διαρροή και τη νεανική παραβατικότητα.

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο σχολείο προωθεί συστηματική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εταίρους, κοινωνικούς φορείς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την ενδυνάμωση της προσπάθειας στον αγώνα ενάντια στη βία στο σχολείο.

Στόχοι Παρατηρητηρίου:

1. Η διεξαγωγή, πάνω σε τακτική βάση, επιστημονικών ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση του φαινόμενου της βίας και των παραμέτρων με τις οποίες αυτό συσχετίζεται.
2. Η συνεχής ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας για το πρόβλημα στην Κύπρο και διεθνώς.
3. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων για δράση ως αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών.
4. Η υποστήριξη στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ειδικών που ασχολούνται με το θέμα.

Επικοινωνία
paratiritirio-via@schools.ac.cy

Πανίκος Λουκά
ΕΔΕ, Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου για τη Βία στο σχολείο
Τηλέφωνα: +357 22800909


Έλενα Χατζηγέρου
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο

Τηλέφωνα: +357 22806309

Χαρίκλεια Χατζηχαραλάμπους
Λειτουργός Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο

Τηλέφωνα: +357 22806309

Χριστίνα Ιωάννου
Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Α΄
Τηλέφωνα: +357 22800741
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού