ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ


Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο έχει συσταθεί το 2009.

Το Παρατηρητήριο συλλέγει, καταγράφει και αναλύει στοιχεία που αφορούν στην έκταση και τις μορφές βίας στο σχολείο.

Συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αναφορικά με καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης της παραβατικότητας και της βίας στο σχολείο, όπως, επίσης, και τις εθνικές και διεθνείς έρευνες για το σχολικό κλίμα, τη βία στο σχολείο, τη σχολική διαρροή και τη νεανική παραβατικότητα.

Το Παρατηρητήριο για τη Βία στο σχολείο προωθεί συστηματική συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εταίρους, κοινωνικούς φορείς και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την ενδυνάμωση της προσπάθειας στον αγώνα ενάντια στη βία στο σχολείο.

Στόχοι Παρατηρητηρίου:

1. Η διεξαγωγή, πάνω σε τακτική βάση, επιστημονικών ερευνών που αποσκοπούν στη μέτρηση του φαινόμενου της βίας και των παραμέτρων με τις οποίες αυτό συσχετίζεται.
2. Η συνεχής ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας για το πρόβλημα στην Κύπρο και διεθνώς.
3. Η διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων και προτάσεων για δράση ως αποτέλεσμα επιστημονικών ερευνών.
4. Η υποστήριξη στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και ειδικών που ασχολούνται με το θέμα.

Ημερίδα για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό: Προγράμματα και Φορείς. Το φιλανδικό παράδειγμα «KiVA»
Τίτλος Αρχείο Ημερομηνία
Δελτίο Τύπου 07/03/2017
Πρόσκληση 07/03/2017
Πρόγραμμα 07/03/2017
Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας 07/03/2017
Παρουσίαση Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο 07/03/2017
Παρουσίαση Christina Salmivalli 07/03/2017
Συνέντευξη Christina Salmivalli 07/03/2017
Σχετικά άρθρα 07/03/2017
Φωτογραφικό Υλικό 07/03/2017

Ενημέρωση
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού
Οδηγίες Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Περιστατικών Σχολικού Εκφοβισμού
24/02/2017
Ενημερωτικό Τρίπτυχο για την Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με τη διαχείριση αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 16/12/2016
Κείμενο πολιτικής Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 09/12/2016

Επικοινωνία
paratiritirio-via@schools.ac.cy

Πανίκος Λουκά
ΕΔΕ, Υπεύθυνος Παρατηρητηρίου για τη Βία στο σχολείο
Τηλέφωνα: +357 22800956


Δρ Μαρία Καραγιάννη
Συντονίστρια Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο

Τηλέφωνα: +357 22806309
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού