ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης

Global Education Week
Semaine de l’education a la citoyennete mondiale
Καλωσορίσατε στον ιστοχώρο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης» που διοργανώνεται από το Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο δικτυακός αυτός τόπος φιλοδοξεί να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης για αφύπνιση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα πολλαπλά προβλήματα που μαστίζουν τον πλανήτη μας και για τις πραγματικότητες του σύγχρονου κόσμου, με απώτερο σκοπό την εμπλοκή των πολιτών σε δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, την προάσπιση των δημοκρατικών αρχών και της ειρήνης, καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Σας καλούμε, αφού περιηγηθείτε στον ιστοχώρο αυτό και στις σχετικές συνδέσεις που προτείνουμε, να αναπτύξετε τις δικές σας δράσεις στο σχολικό και στο κοινωνικό σας περιβάλλον, ως ενεργοί πολίτες του τόπου μας-πολίτες του κόσμου.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στην Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης 2010. Το γενικό θέμα για φέτος έχει οριστεί από το Κέντρο Βορρά Νότου ως «Peace and Non Violence for the Children of the World» και η αρμόδια για το πρόγραμμα επιτροπή το έχει διαμορφώσει ως «Ειρήνη για τα παιδιά του κόσμου: Σεβασμός-Ευθύνη-Αλληλεγγύη», αφού η κάθε χώρα και ο κάθε οργανισμός μπορεί να προσθέσει στον πιο πάνω τίτλο, τον υπότιτλο που επιθυμεί. Το προτεινόμενο θέμα είναι συναφές με το δεύτερο στόχο της σχολικής χρονιάς καθώς και με το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού 2011. 

Μπορείτε να μας ενημερώνετε για τις δράσεις σας και να καταθέτετε τις δικές σας εισηγήσεις, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και αποστέλλοντάς το στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα θα συμβάλει στη διεκδίκηση ενός κόσμου δικαιότερου, ενός κόσμου ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες αυτού του πλανήτη.

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το:

  1. Κέντρο Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης
    Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Παγκόσμια Αλληλεξάρτηση και Αλληλεγγύη

  1. North South-Centre of the Council of Europe
    European Centre for Global Interdependence and Solidarity

  1. Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe
    Centre europeenne pour l’interdependance et la solidarite mondiales

Ιστοσελίδα Βορρά-Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης: www.nscentre.org

  

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας