ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εβδομάδα Παγκόσμιας Εκπαίδευσης
Global Education Week
Semaine de l’education a la citoyennete mondiale


Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για την Παγκόσμια Εκπαίδευση.

Το ΥΠΠΑΝ συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Βορρά Νότου του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, για την προώθηση των στόχων της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Για τον σκοπό αυτό, έχει συσταθεί Διατμηματική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από λειτουργούς των Διευθύνσεων του Υπουργείου και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, του Επίτροπου Εθελοντισμού, του Οργανισμού Νεολαίας και εκπροσώπους Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Σκοπός της Επιτροπής είναι να συζητά, να συντονίζει και να προωθεί δράσεις, με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των πολιτών γενικότερα για τα πολλαπλά προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη μας και την εμπλοκή τους σε δράσεις, που στοχεύουν στην Κοινωνική Δικαιοσύνη, την προάσπιση των δημοκρατικών αρχών, της ειρήνης και την αειφόρο ανάπτυξη.


  
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας