ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγλεματικών Δεξιοτήτων;Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επιδιώκει να καταστήσει ελκυστικότερη την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για ποιοτικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις συμμετέχουσες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν παραδείγματα αριστείας στην ΕΕΚ.Εκδήλωση 3 & 4 Νοεμβρίου στο MyMall Λεμεσού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Είστε
  • νέος ή ενήλικος εκπαιδευόμενος;
  • εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, σύμβουλος ή ερευνητής;
  • φορέας παροχής σχολικής κατάρτισης;
  • επιχείρηση, επιμελητήριο, συνδικαλιστική οργάνωση ή οργάνωση εργοδοτών;
  • υπεύθυνος προγράμματος ΕΕΚ, δίκτυο πολιτικής ή πρωτοβουλία σχετική με την ΕΕΚ;

…τότε η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων είναι για εσάς!

Η εκδήλωση μπορεί να σας βοηθήσει αφού θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε με λειτουργούς και εκπαιδευτές της Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ενημερωθείτε για τα οφέλη της επιλογής της ΕΚΚ, την τυπική εκπαίδευση για νέους, τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για ενηλίκους, την προηγμένη τεχνική κατάρτιση ή ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση και για οποιασδήποτε άλλης μορφής δια βίου εκπαίδευση.

Γιατί είναι σημαντική η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι μια έξυπνη επιλογή, είναι διασκεδαστική και οδηγεί στην αριστεία στην εκπαίδευση, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε αύξηση της απασχολησιμότητας.

Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης που σας προετοιμάζουν επιτυχώς για ενδιαφέρουσες και απαιτητικές σταδιοδρομίες, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή σας στην κοινωνία.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση συνιστά μια επιθυμητή επιλογή για ανθρώπους όλων των ηλικιών και προετοιμάζει τους ανθρώπους για θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Η μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι σημαντική για την απασχολησιμότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση σε όλη τη ζωή μας για βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερη ένταξη στην κοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχία.

Η δια βίου μάθηση βελτιώνει την κοινωνική ένταξη, την ποικιλομορφία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Κάθε άνθρωπος είναι ταλαντούχος. Ορισμένα ταλέντα ενδέχεται να είναι προφανή, ενώ άλλα είναι ακόμα κρυμμένα.


Θέμα Αρχείο
Πρόσκληση σε εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΜΤΕΕΚ) στο πλαίσιο της Ευρωπαικής Εβδομάδας Επαγγλεματικών Δεξιοτήτων

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου ”Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού