ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγλεματικών Δεξιοτήτων;Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία επιδιώκει να καταστήσει ελκυστικότερη την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) για ποιοτικές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις συμμετέχουσες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν παραδείγματα αριστείας στην ΕΕΚ.Γιατί είναι σημαντική η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι μια έξυπνη επιλογή, είναι διασκεδαστική και οδηγεί στην αριστεία στην εκπαίδευση, σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και σε αύξηση της απασχολησιμότητας.

Υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελμαλματικής κατάρτισης που σας προετοιμάζουν επιτυχώς για ενδιαφέρουσες και απαιτητικές σταδιοδρομίες, καθώς και για την ενεργό συμμετοχή σας στην κοινωνία.

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση συνιστά μια επιθυμητή επιλογή για ανθρώπους όλων των ηλικιών και προετοιμάζει τους ανθρώπους για θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο.

Η μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι σημαντική για την απασχολησιμότητα και την προσωπική ανάπτυξη.

Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανεκπαίδευση σε όλη τη ζωή μας για βελτιωμένες ευκαιρίες απασχόλησης και καλύτερη ένταξη στην κοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία για την επιτυχία.

Η δια βίου μάθηση βελτιώνει την κοινωνική ένταξη, την ποικιλομορφία και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Κάθε άνθρωπος είναι ταλαντούχος.
Ορισμένα ταλέντα ενδέχεται να είναι προφανή, ενώ άλλα είναι ακόμα κρυμμένα.


Vet Week 2017
Θέμα Αρχείο
Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017 – "Βρες το Ταλέντο Σου"

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου ”Ανάπτυξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού