ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ειδικότητες της ΜΤΕΕ (Θεωρητική Κατεύθυνση) για τις οποίες έχει ετοιμαστεί το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (Europass Certificate Supplement).

ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
1 Γενικής Μηχανολογίας Θεωρητική
2 Μηχανικής Αυτοκινήτων Θεωρητική
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
1 Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Θεωρητική
2 Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Θεωρητική
3 Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Θεωρητική
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
1 Πολιτικής Μηχανικής Θεωρητική

 

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού