ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Κλάδοι και Ειδικότητες

Θεωρητική Κατεύθυνση
Κάντε κλικ στις πιο κάτω Ειδικότητες ανά Κλάδο για πληροφορίες σχετικά με την περιγραφή της Ειδικότητας, τους Ακαδημαϊκούς Προορισμούς, τις Ικανότητες/Δεξιότητες του αποφοίτου, το φάσμα των Επαγγελμάτων Πρόσβασης, τα Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, τα Εργαστηριακά και Τεχνολογικά Μαθήματα όπως και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά έτος φοίτησης.

  Κλάδος Μηχανολογίας
ΘΜΓ Γενική Μηχανολογία
ΘΜΕ Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων
ΘΜΟ Μηχανοκίνητα Οχήματα – Ηλεκτρολογία Οχημάτων
ΘΜΦ Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας/ Φυσικού Αερίου
     
  Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
ΘΗΜ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
ΘΗΥ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες
ΘΗΑ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΘΗΨ Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός
     
  Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικης
ΘΔΜ Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική
     
  Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΘΕΞ Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
ΘΕΓ Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
ΘΕΔ Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου
ΘΕΕ Σχεδιασμός Ενδυμάτων
     
  Κλάδος Γεωπονίας
ΘΓΠ Φυτική Παραγωγή και Βιο-Καλλιέργειες -  Ζωική Παραγωγή
     
  Κλάδος Υπηρεσιών
ΘΥΤ Τουριστικά
ΘΥΛ Λογιστικά
     
  Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας
ΘΞΜ Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας
     
  Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
ΘΒΣ Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία Καινοτόμων Προϊόντων)
ΘΒΤ Τρισδιάστατος Σχεδιασμός  
     
  Κλάδος Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων  
ΘΝΝ Ναυτικοί 
ΘΝΜ Μηχανικοί Πλοίων
     
  Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής  
  Αισθητική 
     
  Κλάδος Αμπελουργίας - Οινοποιίας  
  Αμπελουργία - Οινοποοιία
     
  Κλάδος Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας  
  Ειδικότητα Γαλακτοκομία-Τυροκομία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας