ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κατάλογοι Σχολείων

Mέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Τυποποίηση Ονομάτων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σύμφωνα με το ρομανικό αλφάβητο)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)
Δημόσια Σχολεία Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμοι Γονέων Δημόσιων Σχολείων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης

Ιδιωτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Υφιστάμενος Κατάλογος
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Α
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια - Μητρώο Β
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού