ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιλεγόμενα Τεχνολογικά Εργαστηριακά Μαθήματα

Επιλεγόμενα Μαθήματα Δεύτερου Έτους

Θέμα Αρχείο
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Δίκτυα – Διαδίκτυο
Ηλεκτρικές Συσκευές
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής Αυτοκινήτων
Αρχιτεκτονικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο - Βασικοί Πολεοδομικοί Κανονισμοί
Αποκατάσταση Κτιρίων/ Συντήρηση Κτιρίων
Ελεύθερο Σχέδιο
Διακόσμηση Εσωτερκού Χώρου
Ξυλογλυπτική
Ξυλουργικές Κατασκευές
Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία
Επισιτιστικές Τέχνες
Μπαρ – Φλαμπέ
Σχεδιασμός και Κατασκευή Αξεσουάρ Μόδας
Εικονογράφηση Μόδας
Δημόσιες Σχέσεις
Στοιχεία Εμπορικών και Λογιστικής
Πληροφορική I

Επιλεγόμενα Μαθήματα Τρίτου Έτους

Θέμα Αρχείο
Ζαχαροπλαστική - Αρτοποιία
Σχεδιασμός και Κατασκευή Αξεσουάρ Μόδας
Ξυλογλυπτική
Ηλεκτρικές Συσκεύες
Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου
Επισιτιστικές Τέχνες
Δημόσιες Σχέσεις
Ξυλουργκές Κατασκευές
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Κατασκευαστικό Σχέδιο
Εικονογράφηση Μόδας
Αποκαστάση/Συντήρηση Κτιρίων
Μπαρ/Φλάμπε
Στοιχεία Εμπορικών και Λογιστικής
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Δίκτυα - Διαδίκτυο
Ελεύθερο Σχέδιο
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής Αυτοκινήτων
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Πληροφορική II

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού