ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιλεγόμενα Τεχνολογικά Εργαστηριακά Μαθήματα
Επιλεγόμενα Μαθήματα Δεύτερου Έτους
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Δίκτυα – Διαδίκτυο

Ηλεκτρικές Συσκευές

Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Βασικά Στοιχεία Μηχανικής Αυτοκινήτων

Αρχιτεκτονικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο - Βασικοί Πολεοδομικοί Κανονισμοί

Αποκατάσταση Κτιρίων/ Συντήρηση Κτιρίων

Ελεύθερο Σχέδιο

Διακόσμηση Εσωτερκού Χώρου

Ξυλογλυπτική

Ξυλουργικές Κατασκευές

Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία

Επισιτιστικές Τέχνες

Μπαρ – Φλαμπέ

Σχεδιασμός και Κατασκευή Αξεσουάρ Μόδας

Εικονογράφηση Μόδας

Δημόσιες Σχέσεις

Στοιχεία Εμπορικών και Λογιστικής

Πληροφορική I


Επιλεγόμενα Μαθήματα Τρίτου Έτους

Ζαχαροπλαστική - Αρτοποιία
Σχεδιασμός και Κατασκευή Αξεσουάρ Μόδας
Ξυλογλυπτική
Ηλεκτρικές Συσκεύες
Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου
Επισιτιστικές Τέχνες
Δημόσιες Σχέσεις
Ξυλουργκές Κατασκευές
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Κατασκευαστικό Σχέδιο
Εικονογράφηση Μόδας
Αποκαστάση / Συντήρηση Κτιρίων
Μπαρ/Φλάμπε
Στοιχεία Εμπορικών και Λογιστικής
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Δίκτυα - Διαδίκτυο
Ελεύθερο Σχέδιο
Βασικά Στοιχεία Μηχανικής Αυτοκινήτων
Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας
Πληροφορική II

 

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού