ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αναβάθμιση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής ΕκπαίδευσηςΣτο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προχώρησε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, ευέλικτου και υψηλής ποιότητας συστήματος Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που στόχο έχει να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Τα νέα προγράμματα σπουδών, τα οποία θα εφαρμοστούν από τη σχολική χρονιά 2016-2017, θέτουν τις βάσεις για τη λειτουργία ενός στοχευμένου και αποτελεσματικού προγράμματος σπουδών, ικανό να προσφέρει στους μαθητές της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής επιτυχίας, αλλά και περισσότερες δυνατότητες συνέχισης των σπουδών τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Η παρουσίαση που ακολουθεί αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό για τις επιλογές που προσφέρει η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση στους/στις μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, για να τους/τις βοηθήσει να πάρουν τη σωστή απόφαση για τη μελλοντική τους καριέρα.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Παρουσίαση: Αναβάθμιση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 19/01/2016
Νέοι Κλάδοι και Ειδικότητες ανά Σχολή 19/01/2016
Οδηγός Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 31/05/2016
Περιγραφές Ειδικοτήτων ΜΤΕΕ 31/05/2016

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού