ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


H Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται σε δώδεκα (12) Τεχνικές Σχολές, οι οποίες λειτουργούν στη Λευκωσία, τη Λεμεσό, τη Λάρνακα, το Παραλίμνι, το Αυγόρου, την Πάφο και την Πόλη της Χρυσοχούς.

Επίσης, λειτουργούν τμήματα του Κλάδου Ξενοδοχειακών στο Γυμνάσιο Αγρού και την Εσπερινή Τεχνική Σχολή Λευκωσίας, στην οποία προσφέρονται προγράμματα ισοδύναμα εκείνων της τακτικής φοίτησης στις Τεχνικές Σχολές.         

Κατά τη σχολική χρονιά 2006-2007 ολοκληρώθηκε η ανέγερση της νέας Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, η οποία έχει αντικαταστήσειτη Διανέλλειο Τεχνική Σχολή.     

Οι κλάδοι/ειδικότητες της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρονται σε δύο κατευθύνσεις: τη Θεωρητική και την Πρακτική.

Τα προγράμματα των δύο κατευθύνσεων στοχεύουν, με την προσφορά ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής  μόρφωσης, τεχνολογικής εξειδίκευσης και εργαστηριακής εξάσκησης, στην προετοιμασία μαθητών/-ριών οι οποίοι/-ες να είναι ικανοί μετά την αποφοίτηση τους:
  • Να εργοδοτηθούν στη βιομηχανία με πολύ καλούς όρους εργοδότησης.                         
  • Να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους ανέλιξη σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Από τη σχολική χρονιά 2001-2002 εφαρμόστηκαν σταδιακά νέα Προγράμματα Σπουδών για την Α', Β' και Γ' τάξη, τα οποία στη συνέχεια έτυχαν αναθεώρησης από επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών.      

Παράλληλα με τα προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στις Τεχνικές Σχολές λειτουργεί και το Σύστημα Νέας Μαθητείας, το οποίο αποτελεί ένα συνεταιριστικό πρόγραμμα  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Σύστημα Νέας Μαθητίας έχει ως στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών ηλικίας 15-18 χρόνων, που δε συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Λυκειακό Κύκλο. Τέλος, λειτουργούν επίσης Προγράμματα  Απογευματινών και Βραδινών Μαθημάτων με σκοπό την επιμόρφωση τεχνικών και την προετοιμασία παιδιών ή ενηλίκων για διάφορες εξετάσεις.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού