ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
3ος όροφος
Τηλ.:+357 22800670
Τηλεμοιότυπο: +357 22 305171


Γραφείο Ονοματεπώνυμο Θέση Τηλέφωνο Ηλ. Ταχυδρομείο
Πληροφορίες
Τηλεομοιότυπο: 22305171
327 Μελίνα
Μενελάου
Bοηθός 
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800670 mmenelaou@papd.mof.gov.cy
Προϊστάμενη
Τηλεομοιότυπο: 22800915
321 Χριστιάνα
Μορφή -
Μαλιώτη
Ανώτερη
Λογίστρια
22800670
cmalioti@treasury.gov.cy
Τομέας Στρατηγικού Προγραμματισμού και Παρακολούθησης της Απόδοσης του Υπουργείου (Προϋπολογισμός)
329 Μάριος
Μελάς
Ανώτερος
Επιθεωρητής
Λογαριασμών
22809556 mmelas@treasury.gov.cy
Κρατικές Χορηγίες και Συντονίστρια Μετάβασης στη βάση των Δεδουλευμένων
320 Μαρία
Γρηγορίου -
Mean
Λογίστρια,
Εργ. Αορ. Χρ.
22806314 mgregoriou@treasury.gov.cy
Λογιστική Εργασία και Συμμόρφωση (Πληρωμές)
Τηλεομοιότυπο: 22305171
Υπεύθυνος Τομέα Λογιστικής Εργασίας και Συμμόρφωσης
328 Γιώργος 
Τζιωρτζής  
Λειτουργός
Γενικού
Λογιστηρίου Α'
22800679
gtziortzis@treasury.gov.cy
  Μισθοί
Υπεύθυνη Τομέα Μισθών
Τηλεομοιότυπο: 22800881
317 Ελένη
Σισμάνη
Ανώτερη
Επιθεωρήτρια
Λογαριασμών
22800991
esismani@treasury.gov.cy
Μισθοί Διοίκησης
Τηλεομοιότυπο: 22305171
327 Μικαέλα
Δημητρίου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800672
midemetriou@papd.mof.gov.cy
Μισθοί Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Τηλεομοιότυπο: 22800881
319 Κωνσταντία
Κώστα -
Χριστοφή
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800680
ccosta@papd.mof.gov.cy
Μισθοί Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τηλεομοιότυπο: 22809585
319 Αγγέλα
Ηρακλέους
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800681
aheracleous@papd.mof.gov.cy
Μισθοί Αντικαταστατών Διοίκησης, Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγλεματικής Εκπαίδευσης
Τηλεομοιότυπο: 22305171
327 Μικαέλα
Δημητρίου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800672
midemetriou@papd.mof.gov.cy
Ωρομίσθιοι
Τηλεομοιότυπο: 22800881
326 Αριέττα
Πιερίδου
Λειτουργός
Γενικού
Λογιστηρίου
22800771 apieridou@treasury.gov.cy
Υπερωρίες
326 Αριέττα
Πιερίδου
Λειτουργός
Γενικού
Λογιστηρίου
22800771 apieridou@treasury.gov.cy
Ταμείο / Εισπράξεις
Τηλεομοιότυπο: 22305171
330 Ευπραξία (Σούλα)
Κυριακίδου
Βοηθός 
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800950 sokyriakidou@papd.mof.gov.cy
330 Ελένη
Χαραλάμπους
(Αντικαταστάτρια Ταμείου)
Βοηθός
  Γραμματειακός
Λειτουργός
22800677 elenicharalambous@papd.mof.gov.cy
 Διοίκηση
326 Αντώνης
Γιαλλούρης
Επιθεωρητής
Λογαριασμών
22800676 ayiallouris@treasury.gov.cy
318 Δέσπω
Κωνσταντίνου
(Χορηγίες)
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809545 dconstantinou@treasury.gov.cy
316 Γιάννα
Θεοδώρου
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22806377 ytheodorou@papd.mof.gov.cy
Αγορά Υπηρεσιών
318 Δήμητρα
Φιλοθέου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809552 dfilotheou@treasury.gov.cy
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ), Βραδινά Τεχνικών Σχολών, Μουσικό Σχολείο και Αθλητικό Σχολείο
323 Αγγελική
Κάννα -
Ομήρου
Επιμελήτρια
1ης τάξης
22800674 akanna@moec.gov.cy
Προαιρετικά, Ενιαίο Ολοήμερα,  Επιμορφωτικά Κέντρα και Θερινά Δημόσια Σχολεία
322 Μαρία
Μέττα -
Χριστοδούλου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800671 mmetta@papd.mof.gov.cy
Τεχνικές Υπηρεσίες 
314 Λίνα
Νεοκλέους
Βοηθός
Λογιστικός
Λειτουργός
22809572 lneokleous@treasury.gov.cy
323 Χριστίνα
Μαυρίδη
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22809571 cmavride@papd.mof.gov.cy
327 Μελίνα
Μενελάου
Bοηθός 
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800678 mmenelaou@papd.mof.gov.cy
Σχέδιο Αντιναρκωτικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας
314 Λίνα
Νεοκλέους
Βοηθός
Λογιστικός
Λειτουργός
22809572 lneokleous@treasury.gov.cy
330 Ελένη
Χαραλάμπους
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800677 elenicharalambous@papd.mof.gov.cy
Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης
313 Χαρίκλεια
Μιχαηλίδου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800675 hmichaelidou@treasury.gov.cy
316 Χριστιάνα
Ιακώβου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800779 ciacovou@papd.mof.gov.cy
Σχολικές Εφορείες
Τηλεομοιότυπο: 22800888
325 Νίκος
Παπάς
Λειτουργός
Γενικού
Λογιστηρίου
22809570
npapas@treasury.gov.cy
325 Κούλα
Πελεκάνου 
Λειτουργός 
Γενικού
Λογιστηρίου,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800673 kpelekanou@treasury.gov.cy
Έργα Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους 
326 Αντώνης 
Γιαλλούρης
Επιθεωρητής
Λογαριασμών
22800676 ayiallouris@treasury.gov.cy
314 Λίνα
Νεοκλέους
Βοηθός
Λογιστικός
Λειτουργός
22809572 lneokleous@treasury.gov.cy
316 Χριστιάνα
Ιακώβου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800779 ciacovou@papd.mof.gov.cy
Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
318 Δέσπω
Κωνσταντίνου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809545 dconstantinou@treasury.gov.cy
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
Τηλεομοιότυπο: 22800881                                                                                                 
313 Χαρίκλεια
Μιχαηλίδου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800675
hmichaelidou@treasury.gov.cy
316 Χριστιάνα
Ιακώβου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800779 ciacovou@papd.mof.gov.cy
Μέση Γενική Εκπαίδευση
Τηλεομοιότυπο: 22800881                                                                                                                    
318 Ευριδίκη
Παπανικολάου
Βοηθός
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22806313
epapanikolaou@treasury.gov.cy
316 Κυριακή (Κούλα) 
Σοφοκλέους
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800728 ksofokleous@papd.mof.gov.cy
Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Τηλεομοιότυπο: 22800881
325 Κούλα
Πελεκάνου
Λειτουργός 
Γενικού
Λογιστηρίου,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800673
kpelekanou@treasury.gov.cy
313 Μαρία
Μιχαήλ
Νικοδήμου
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800682 mamichael@papd.mof.gov.cy
Δημοτική Εκπαίδευση
Τηλεομοιότυπο: 22305171
318 Δήμητρα
Φιλοθέου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809552
dfilotheou@treasury.gov.cy
322 Μαρία
Κυριακίδου
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800686 mariakyriakidou@papd.mof.gov.cy
Ταξίδια Εξωτερικού
Τηλεομοιότυπο: 22305171
318 Δέσπω
Κωνσταντίνου 
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809545
dconstantinou@treasury.gov.cy
330 Ελένη
Χαραλάμπους
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800677 elenicharalambous@papd.mof.gov.cy
Οδοιπορικά Μετακινούμενων Εκπαιδευτικών και Λειτουργών Διοίκησης
Τηλεομοιότυπο: 22305171
327 Μελίνα
Μενελάου 
Bοηθός 
Γραμματειακός
Λειτουργός
22800678
mmenelaou@papd.mof.gov.cy
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
318 Δέσπω
Κωνσταντίνου 
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809545 dconstantinou@treasury.gov.cy
316 Χριστιάνα
Ιακώβου
Εργ. Αορ. Χρ.
για Εκτέλεση
Γραφειακών
Καθηκόντων 
22800779 ciacovou@papd.mof.gov.cy
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
318 Δέσπω
Κωνσταντίνου 
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22809545 dconstantinou@treasury.gov.cy
Π.Ι. Λαμπηδόνα
Κκουτή -
Νικηφόρου
Γραμματειακός
Λειτουργός
22402318 nikiforou-kkouti.d@cyearn.pi.ac.cy
Πολιτιστικές Υπηρεσίες
Κύπρια
325 Νίκος
Παπάς
Λειτουργός
Γενικού
Λογιστηρίου
22809570 npapas@treasury.gov.cy
Λειτουργικά
325 Κούλα
Πελεκάνου
Λειτουργός 
Γενικού
Λογιστηρίου,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800673 kpelekanou@treasury.gov.cy
Χορηγίες
Τηλεομοιότυπο: 22809872
313 Χαρίκλεια
Μιχαηλίδου
Λογιστικός
Λειτουργός,
Εργ. Αορ. Χρ.
22800675 hmichaelidou@treasury.gov.cy
Π.Υ. Μαριλένα
Σαββίδου
Βοηθός
Γραμματειακός
Λειτουργός
22809828 msavvidou@papd.mof.gov.cy
 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού