ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ανακοινώσεις

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Μητρώα εκπαιδευτών για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα (ΜΕ 01/15) - Μητρώο B – Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Σχέδιο 07/07/2015
Ανακοίνωση - Μητρώα εκπαιδευτών για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ 01/15)
Μητρώο Α1 – Παγκύπριες
Μητρώο Α2- E6, E7
Μητρώο B
Κατάλογος απορριφθέντων με βάση το άρθρο 12.4 (Μέρος Α)
Κατάλογος απορριφθέντων με βάση το άρθρο 3.2 (Μέρος Β)06/07/2015
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για διδασκαλία στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
(Αρ. Διαγωνισμού ΜΕ 01-15)
Έγγραφα και όροι Διαγωνισμού
Οδηγός συμπλήρωσης αίτησης
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης (έχει λήξει)

29/05/2015
Ανάθεση Σύμβασης – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Μ.Ε. 09/14)
Κατάλογος - Ανάθεση Τμημάτων στους εκπαιδευτές02/10/2014
Τελικά Μητρώα Εκπαιδευτών (μετά την κλήρωση) για την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Μ.Ε. 09/14)
Τελικό Μητρώο Α1
Τελικό Μητρώο Α2
Τελικό Μητρώο B

19/09/2014
Τελικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Μ.Ε. 09/14)
Τελικό Μητρώο Α1
Τελικό Μητρώο Α2
Τελικό Μητρώο B
Κληρώσεις ανάμεσα σε ισοψηφούντες εκπαιδευτές

16/09/2014
Προκαταρκτικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα - Προκαταρκτικό Μητρώο B - Ρωσικά
10/09/2014
Προκαταρκτικά μητρώα εκπαιδευτών την αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Μ.Ε. 09/14)
Προκαταρκτικό Μητρώο Α1
Προκαταρκτικό Μητρώο Α2
Προκαταρκτικό Μητρώο B
Κατάλογος απορριφθέντων με βάση το άρθρο 10.2
Κατάλογος απορριφθέντων με βάση το άρθρο 10.3.1 και 10.4.109/09/2014
Συμπληρωματική οδηγία 2: Έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ09/14)
08/08/2014
Συμπληρωματική οδηγία 1: Έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ09/14)
07/08/2014
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΜΕ09/14)
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού
Οδηγός συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος (έχει λήξει)
25/07/2014
Ανακοίνωση για τη διενέργεια συμπληρωματικών κληρώσεων ανάμεσα σε ισοψηφούντες (Αρ. Προσφοράς Μ.Ε. 16/13) σε μόρια Εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Αρ. Προσφοράς Μ.Ε. 16/13)
08/10/2013
Ανάθεση Σύμβασης – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας με Εκπαιδευτές Μαθηματικών Επαρχίας Λευκωσίας (Κ.Ι.Ε.) - Αρ. Προσφοράς Μ.Ε. 16/13
Ανάθεση Τμημάτων στους Εκπαιδευτές Μαθηματικών Λευκωσίας


02/10/2013
Αναθεωρημένα Τελικά Μητρώα 2013-2014 για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.) μετά τις κληρώσεις ισοψηφούντων - Αρ. Προσφοράς Μ.Ε. 16/13
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Α1 - Παγκύπριες
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Α2
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Β

02/10/2013
Έναρξη μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) για τη Σχολική Χρονιά 2013-2014
02/10/2013
Ανάθεση Σύμβασης – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας (Συμπληρωματική Οδηγία) - (Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 16/13)
02/10/2013
Ανάθεση Σύμβασης – Κατάρτιση και Υπογραφή Συμφωνίας (Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 16/13)
01/10/2013
Aνάθεση τμημάτων στους εκπαιδευτές (Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 16/13)
01/10/2013
Κληρώσεις ισοψηφούντων εκπαιδευτών - Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.)
28/09/2013
Αναθεωρημένα Τελικά Μητρώα 2013-2014 για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.)
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Α1 - Παγκύπριες
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Α2
Αναθεωρημένο Τελικό Μητρώο Β

28/09/2013
Ανακοίνωση τελικών Μητρώων Εκπαιδευτών για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (K.I.E.)
11/09/2013
Tελικό Μητρώο Εκπαιδευτών Α1
11/09/2013
Τελικό Μητρώο Εκπαιδευτών Α2
11/09/2013
Τελικό Μητρώο Εκπαιδευτών Β
11/09/2013
Εγγραφές Μαθητών στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ) 2013-2014
04/09/2013
Ανάρτηση Προκαταρκτικών Μητρώων Εκπαιδευτών 2013-2014 04/09/2013
Προκαταρτικό Μητρώο Εκπαιδευτών Α1 04/09/2013
Προκαταρτικό Μητρώο Εκπαιδευτών Α2 04/09/2013
Προκαταρτικό Μητρώο Εκπαιδευτών Β 04/09/2013
Aγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - Συμπληρωματική Οδηγία Αρ.3 01/08/2013
Aγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - Συμπληρωματική Οδηγία Αρ.2 01/08/2013
Aγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης - Συμπληρωματική Οδηγία Αρ.1 26/07/2013
Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Έγγραφα και όροι διαγωνισμού


25/07/2013
Οδηγίες για τη διαδικασία υπογραφής του εντύπου αποδοχής τμημάτων στα ΚΙΕ και του εντύπου Εξουσιοδότησης Πληρωμής 21/11/2012
Αναστολή έναρξης μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 19/09/2012
Νέοι κατάλογοι υποψήφιων εκπαιδευτικών για απασχόληση στα ΚΙΕ
Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάφος
13/09/2012
Νέοι κατάλογοι υποψήφιων εκπαιδευτικών για απασχόληση στα ΚΙΕ
Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάφος
10/09/2012
Ανακοίνωση κλήρωσης όσων ισοψηφούν με βάση τους νέους καταλόγους μοριοδότησης 04/09/2012
Ανακοίνωση για τις απουσίες λόγω μητρότητας 31/07/2012
Ανακοίνωση σειράς κατάταξης των ενδιαφερομένων για απασχόληση στα ΚΙΕ τη σχολική χρονιά 2012 - 2013
Λευκωσία
Λεμεσός
Λάρνακα - Αμμόχωστος
Πάφος


23/07/2012
Υποβολή αιτήσεων για διδασκαλία μαθημάτων όλων των επιπέδων (εκτός των μαθημάτων των Παγκυπρίων Εξετάσεων) τη σχολική χρονιά 2012-2013 στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Προκήρυξη
Αίτηση15/06/2012
Υποβολή αιτήσεων για διδασκαλία μαθημάτων προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2012-2013 στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης
Προκήρυξη
Αίτηση


31/05/2012
Εγγραφές για τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2012-2013 31/05/2012
Αναστολή της διαδικασίας αιτήσεων για απασχόληση στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για τη σχολική χρονιά 2012-2013 03/05/2012
Προκήρυξη Διαγωνισμού για Αγορά Υπηρεσιών που θα υποβληθεί το Μάρτιο 2012 σχετικά με αιτήσεις ενδιαφερόμενων για απασχόληση στα ΚΙΕ τη Σχολική Χρονιά 2012-2013
'Εντυπα Διαγωνισμού
Αίτηση για μερική απασχόληση στα ΚΙΕ για τη Σχολική Χρονιά 2012-2013
Συμπληρωματική Οδηγία Αρ. 2
Συμπληρωματική Οδηγία Αρ. 3


23/03/2012
Εγγραφές στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης για τη σχολική χρονιά 2011-2012 24/08/2011

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού