ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατάλογοι Σχολείων


Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια


Μέση Γενική Εκπαίδευση
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Φροντιστήρια


Ανώτερη - Ανώτατη Εκπαίδευση
Ιδιωτικά Πανεπιστήμια
Ιδιωτικά Κολλέγια

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού