ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Μάριος Παναγίδης
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ ) και σας απευθύνω θερμό και εγκάρδιο χαιρετισμό. Είναι αλήθεια ότι διανύουμε δύσκολους καιρούς, που σηματοδοτούνται από αλλαγές και καινοτομίες. Μια νέα εποχή στα θέματα της παιδείας έχει ήδη ξεκινήσει. Μια εποχή μεγάλων αλλαγών και δημιουργικών προκλήσεων που όλοι εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Επίκεντρο σε αυτές τις προσπάθειες είναι ο μαθητής και η εξυπηρέτηση των αναγκών του.

Η αποστολή του ΥΠΠΑΝ, η “συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας”, μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν επικρατεί πνεύμα σύμπνοιας και όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συντονίζουν τις ενέργειές τους για επίτευξη των κοινών μας σκοπών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του υπουργείου, την ακεραιότητα, τον σεβασμό, την ομαδικότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη λογοδοσία, την ενεργό πολιτότητα, την αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου θεωρώ ότι έχουμε τη βάση και τα εφόδια για να συνεισφέρουμε, από οποιαδήποτε ιδιότητα ή θέση την οποία κατέχουμε, στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου του Υπουργείου, σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς του.

Ευελπιστώ για μια παραγωγική και αγαστή συνεργασία με όλες και όλους σας, ώστε να πετύχουμε από κοινού τους στόχους και τις επιδιώξεις μας. Με εκτίμηση,

Μάριος Παναγίδης
Γενικός Διευθυντής

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας