ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Κύπρος Κυπριανού
Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

Ο κ. Κύπρος Κυπριανού γεννήθηκε στη Λευκωσία, είναι παντρεμένος και έχει 2 κόρες. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής, έχει επιτύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα MSc Industrial Relations and Personnel Management του London School of Economics and Political Science. Έχει παρακολουθήσει διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης.

Διορίστηκε στη Δημόσια Υπηρεσία το 1982 και έκτοτε υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις. Την περίοδο 2004-2008, διετέλεσε Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το 2008, διορίστηκε Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ενώ από τις 26/5/2017 εκτελούσε και χρέη Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών. Την 1/12/2017, διορίστηκε στη μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή και τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Την 1/9/2020 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας