ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επικοινωνία
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22 800600 - 22 800700

Γραμματέας Γενικού Διευθυντή:
Χαρίτα Θεοχάρους
Τηλέφωνο: 22800608

Τηλεομοιότυπο: 22305974
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perm.sec@moec.gov.cy


Λειτουργοί Γραφείου Γενικού Διευθυντή:
Θεόδωρος Θεοδώρου
Τηλέφωνο: 22800962
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ththeodorou@moec.gov.cy

Άντρη Τοφή
Τηλέφωνο: 22806363
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: atofi@moec.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνιά Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη 1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας