ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μήνυμα της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κας Αίγλης Παντελάκη, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που επικοινωνώ μαζί σας, για να τονίσω την έντονη επιθυμία μου για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος και για αναβάθμιση του πολιτισμού, με στόχο την αποτελεσματική ποιοτική εκπαίδευση και την παραγωγή υψηλού επιπέδου πολιτιστικών αγαθών προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η παιδεία και ο πολιτισμός μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη της κοινωνίας, ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνά η πατρίδα μας και είναι γενικά παραδεχτό ότι συνδέονται άρρηκτα με τη φυσική και εθνική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.

Οι κύριοι στόχοι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού εστιάζονται στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας για την απόκτηση πρόσθετων δεξιοτήτων από τους μαθητές μας για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις του 21ου αιώνα καθώς και στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών για ένα σύγχρονο και ενεργό πολίτη, που ανταποκρίνεται στα σύγχρονα προβλήματα, με ευαισθησία και κοινωνική αλληλεγγύη. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η διοικητική αναδιοργάνωση της δομής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον κύκλο των εργασιών του, η δημιουργία οριζόντιων δομών, η ευέλικτη αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών έτσι ώστε, στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομική περισυλλογής να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές ανάγκες, καθώς και η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, είναι μόνο ορισμένες από τις προτεραιότητές μας.

Απευθύνω ιδιαίτερη πρόσκληση προς το σύνολο του, διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για δημιουργική και αποτελεσματική συνεργασία. Καλή δύναμη σε όλους και όλες.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού