ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Επικοινωνία
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22 800600 - 22 800700

Γραμματείς Γενικής Διευθύντριας:
Γιούλα Μουγιάση
Τηλέφωνο: 22800607

Χαρίτα Θεοχάρους
Τηλέφωνο: 22800608

Τηλεομοιότυπο: 22305974
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: perm.sec@moec.gov.cy


Λειτουργοί Γραφείου Γενικής Διευθύντριας:
Θεόδωρος Θεοδώρου
Τηλέφωνο: 22800962
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ththeodorou@moec.gov.cy

Άντρη Τοφή
Τηλέφωνο: 22806363
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: atofi@moec.gov.cy

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνιά Κίμωνος και Θουκυδίδου
Ακρόπολη 1434 Λευκωσία

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού