ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία εγγραφής μελών (άτομα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα) στα Επιμορφωτικά Κέντρα

Ο/Η κάθε ενδιαφερόμενος/η πρέπει να υποβάλει την αίτησή του/της για συμμετοχή στα θέματα των Επιμορφωτικών Κέντρων που επιθυμεί, ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα των Επιμορφωτικών Κέντρων κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών (1η εβδομάδα Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η εβδομάδα Οκτωβρίου).

Οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες επικοινωνούν τηλεφωνικώς με τα Μέλη (περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών) και τους/τις προσκαλούν στην πρώτη συνάντηση των ομάδων, για οριστικοποίηση της ημέρας και ώρας διεξαγωγής των μαθημάτων.

Με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού μελών για λειτουργία των ομάδων (9 στην ύπαιθρο, 11 στην πόλη) και αφού οριστικοποιηθεί η ομάδα, τα Μέλη καταβάλλουν τα εγκεκριμένα δίδακτρα:
  1. Πόλη – Ύπαιθρος: € 55
  2. Κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων: € 27,50
  3. Άτομα 65 ετών και άνω*: € 27,50
  4. Άτομα 65 ετών και άνω που κατοικούν σε κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων*: € 13,75
  5. Άτομα με αναπηρία 75% και άνω*: Δωρεάν

Tα δίδακτρα θα καταβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
  1. Μέσα από την ιστοσελίδα της JCC-SMART χρησιμοποιώντας το πιο κάτω μονοπάτι (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ)
  2. Μέσα από τις συνεργατικές και Εμπορικές Τράπεζες μέσω JCC-SMART αφού προσκομίσουν τον κωδικό αίτησης/πληρωμής τους.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων θα δοθούν και από τους/τις Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες με την έναρξη των μαθημάτων.*Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων. Ταυτότητα για τα άτομα άνω των 65 ετών και βεβαίωση για τα άτομα με αναπηρία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας