ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις

Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - ΔΡΑ.Σ.Ε.

Το πρόγραμμα «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)» εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 29 Ιουλίου 2015 και περιλαμβάνεται στα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Η εφαρμογή του προγράμματος «ΔΡΑ.Σ.Ε.» από τη σχολική χρονιά 2015-2016 αποσκοπεί στη συνέχιση, διεύρυνση και βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) και του έργου: «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας», που υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Κύριος σκοπός του προγράμματος «ΔΡΑ.Σ.Ε.» είναι η άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση και στους/στις μαθητές/τριες, αφού θα αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο, για να αντιμετωπιστούν τα οξυμένα προβλήματα και οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το εκπαιδευτικό μας σύστημα τα επόμενα χρόνια.


Στόχοι Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε

 • Στήριξη του πληθυσμού της Κύπρου που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας ή βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Διασφάλιση της κοινωνικής πρόνοιας και στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση
 • Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, με τον περιορισμό του κινδύνου κοινωνικής περιθωριοποίησης και αποκλεισμού
 • Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Μείωση της σχολικής αποτυχίας και της παραβατικότητας
 • Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου

Πού εφαρμόζεται το πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε – Κριτήρια Επιλογής Σχολείων

 • Το έργο «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης (ΔΡΑ.Σ.Ε.)» συνέχισε να λειτουργεί κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 στις 42 σχολικές μονάδες που εφαρμοζόταν το «Πρόγραμμα κατά της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου, της Σχολικής Αποτυχίας και της Παραβατικότητας σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας».
 • Από τη σχολική χρονιά 2016-2017 το Πρόγραμμα εφαρμόζεται και σε πρόσθετες ή/και σε άλλες σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), που έχουν επιλεγεί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2015-2016, στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων.
 • Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2019, το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 96 σχολεία.
 • Για την εφαρμογή του προγράμματος «Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης - ΔΡΑ.Σ.Ε.» για την περίοδο 2019-23 και την επιλογή των νέων σχολείων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προχώρησε με εγκύκλιο (ypp8711), ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2019, στη συγκέντρωση στοιχείων από όλα τα σχολεία Δημοτικής (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για το σχολικό έτος 2018-19. Από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, το Πρόγραμμα από την σχολική χρονιά 2019-20 εφαρμόζεται σε 102 σχολικές μονάδες (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές), στη βάση συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή, στην οποία βρίσκονται. Το Πρόγραμμα καλύπτει περίπου το 15% του μαθητικού πληθυσμού, παγκύπρια.

Δράσεις Προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε

 • Προσφορά δωρεάν προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ενισχυτικής διδασκαλίας προς μαθητές/τριες και γονείς, σε πρωινό και απογευματινό χρόνο.
 • Προσφορά δωρεάν μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε γονείς / κηδεμόνες.
 • Προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης από κλινικούς και συμβουλευτικούς ψυχολόγους μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης:
  • Ατομική στήριξη μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων
  • Βιωματικά εργαστήρια σε ομάδες μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων
 • Προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού και εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία.
 • Προσφορά προγραμμάτων συνεχούς επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.
 • Προσφορά υπηρεσιών Διοίκησης και Διεύθυνσης των Κέντρων Πληροφόρησης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και των Απογευματινών Προγραμμάτων.

Αναμενόμενα οφέλη προγράμματος ΔΡΑ.Σ.Ε

 • Δημιουργία περίπου 900 θέσεων απασχόλησης για νέους/ες αποφοίτους/τες Πανεπιστημίων.
 • Στήριξη ευάλωτων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων παραβατικότητας, σχολικής αποτυχίας και πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και του επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους/τις μαθητές/τριες.
 • Ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών/τριών, κατά τη μετάβασή τους σε διαφορετικά σχολικά περιβάλλοντα (π.χ. από το Γυμνάσιο στο Λύκειο).
 • Υποστήριξη οικογενειών με μεταναστευτική βιογραφία, ώστε να εντάσσονται ομαλότερα στην αγορά εργασίας.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών με χαμηλές κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να διασφαλισθεί η ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών σε θέματα αυτοπροσδιορισμού, αυτονομίας, ατομικότητας, ηθικών αρχών, ηθικών διλημμάτων, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, κοινωνικής αποδοχής κ.λπ.
 • Εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και δράσεις εθελοντισμού.
 • Άμεση υποστήριξη μαθητών/τριών (και κατ’ επέκταση οικογενειών) που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Υποστήριξη μαθητών/τριών υψηλού ρίσκου, που κινδυνεύουν να παραμείνουν λειτουργικά αναλφάβητοι/ες και να αποφοιτήσουν από το σχολείο, χωρίς να κατέχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.
 • Το έργο θα συμβάλει στην αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων, λόγω του υψηλού βαθμού ωριμότητάς του.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας