ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Κλάδοι και Ειδικότητες

Πρακτική Κατεύθυνση
Κάντε κλικ στις πιο κάτω Ειδικότητες ανά Κλάδο για πληροφορίες σχετικά με την Ειδικότητα, τους Ακαδημαϊκούς Προορισμούς, το φάσμα των Κλάδων Πρόσβασης σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , τα Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης, τα Εργαστηριακά και Τεχνολογικά Μαθήματα όπως και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά έτος φοίτησης.

Επισημαίνεται ότι το πιο κάτω Ωρολόγιο Πρόγραμμα ισχύει για τη σχολική χρονιά 2022-2023 για το Α' και Β' έτος, ενώ για το Γ' έτος ισχύει το προηγούμενο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε πατώντας εδώ.

  Κλάδος Μηχανολογίας
ΜΠ Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
ΜΕ Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)
ΜΣ Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου
ΜΟ Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων – Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
ΜΗ Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
     
  Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών  
ΗΕ Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
ΗΥ Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών
ΗΣ Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού
     
  Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών
ΔΤ Τεχνίτης Δομικών Έργων
ΔΣ Σχεδιαστής Δομικών Έργων
ΔΑ Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων
     
  Κλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
ΕΞ Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
ΕΓ Γραφικές Τέχνες
ΕΔ Διακόσμητική
ΕΚ Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος
ΕΕ Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων
     
  Κλάδος Γεωπονίας
ΓΑ Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου  
ΓΠ Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων
     
  Κλάδος Υπηρεσιών
ΥΤ Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων
ΥΓ Ιδιαίτεροι Γραμματείς
     
  Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
ΞΕ Μάγειροι - Τραπεζοκόμοι
ΞΟ Υποδοχή και Οροφοκομία
     
  Κλάδος Αισθητικής - Κομμωτικής
ΚΚ Κομμωτική

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας