ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)Κλάδοι και Ειδικότητες

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Μηχανολογίας
 • Γενική Μηχανολογία
 • Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτηρίων
 • Μηχανοκίνητα Οχήματα - Ηλεκτρολογία Οχημάτων
 • Παραγωγή και Διανομή Ενέργειας / Φυσικού Αερίου

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Ψηφιακή Τεχνολογία και Προγραμματισμός

Κλάδος Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής
 • Αρχιτεκτονική και Πολιτική Μηχανική

Kλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
 • Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
 • Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου
 • Σχεδιασμός Ενδυμάτων

Κλάδος Γεωπονίας
 • Φυτική Παραγωγή και Βιο-καλλιέργειες - Ζωική Παραγωγή

Κλάδος Υπηρεσιών
 • Τουριστικά
 • Λογιστικά

Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας
 • Διαχείριση Μονάδων Φιλοξενίας

Κλάδος Βιομηχανικού Σχεδιασμού
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Έρευνα, Σχεδιασμός και Δημιουργία
 • Καινοτόμων Προϊόντων)
 • Τρισδιάστατος Σχεδιασμός


Πρακτική Κατεύθυνση

Κλάδος Μηχανολογίας
 • Τεχνικός Μηχανικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κτηρίων (Υδραυλικές Εγκαταστάσεις)
 • Τεχνικός Ελασματουργίας – Συγκολλήσεων, Μεταλλικών Κατασκευών και Σωληνώσεων Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Μηχανοκίνητων Οχημάτων - Ηλεκτρολόγος Οχημάτων
 • Τεχνικός Συντήρησης Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογ. Εξοπλισμού

Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
 • Τεχνικός Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών
 • Τεχνικός Ηλ. Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών
 • Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού

Κλάδος Δομικών Έργων και Κατασκευών
 • Τεχνίτης Δομικών Έργων
 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων
 • Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κτηρίων

Kλάδος Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Σχεδιασμός Επίπλων και Ξύλινων Κατασκευών
 • Γραφικές Τέχνες
 • Διακοσμητική
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Κοσμήματος
 • Σχεδιασμός και Κατασκευή Ενδυμάτων

Κλάδος Γεωπονίας
 • Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου
 • Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων

Κλάδος Υπηρεσιών
 • Υπάλληλοι Τουριστικών Γραφείων και Ξενοδοχείων
 • Ιδιαίτεροι Γραμματείς

Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων
 • Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι
 • Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων

Ειδικότητα Αισθητικής-Κομμωτικής
 • Κομμωτική

Νοείται ότι δε θα λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι πιο πάνω ειδικότητες, αλλά θα προσφέρονται εκ περιτροπής στις διάφορες επαρχίες, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα επιδεικνύεται καθώς και τη ζήτηση που θα παρατηρείται στην αγορά εργασίας σε κάθε επαρχία.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας