ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Σεμινάρια - Συνέδρια

Σχολική Χρονιά 2014-2015

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωση εκπαιδευτικών, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την περίοδο 2007-20013, διοργάνωσε το συνέδριο Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας.

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30-14.00 στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία και διεξήχθη στο πλαίσιο του υπό έμφαση στόχου που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη φετινή σχολική χρονιά «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας», επιδιώκοντας να συνεισφέρει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την προώθηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα, στόχος του συνεδρίου ήταν οι εκπαιδευτικοί να προσεγγίσουν διάφορες οπτικές σε σχέση με τη συνεργασία σχολείου-κοινότητας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη που είναι και βασικό ζητούμενο του αειφόρου σχολείου. Επιπλέον, μέσα από τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με τις διαδικασίες, τα βήματα αλλά και τις τεχνικές που είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη για την οικοδόμηση εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα. Στο συνέδριο παρέστησαν έγκριτοι πανεπιστημιακοί, στον χώρο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, από πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίοι παράλληλα με τις εισηγήσεις τους διεξήγαγαν βιωματικά εργαστήρια σχετικά με:

α) τα βασικά βήματα που απαιτούνται για την οικοδόμηση αποτελεσματικής συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την κοινότητα στην ΕΑΑ,
β) τις εσωτερικές διαδικασίες αναδιοργάνωσης του σχολείου για την καθιέρωση μιας εποικοδομητικής σχέσης με την κοινότητα στην ΕΑΑ,
γ) τον ρόλο και τη συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων και του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας σχολείου-κοινότητας στην ΕΑΑ και δ) τις ικανότητες της ΕΑΑ που οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να διαθέτουν για την οικοδόμηση τέτοιων δικτύων συνεργασίας.
Το συνέδριο παρακολούθησαν 150 εκπαιδευτικοί από τη Μέση Γενική Εκπαίδευση, όπως επίσης και από τις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες και το ευρύ κοινό.


Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Συνεργασία σχολείου-κοινότητας (28 Μαρτίου 2015, Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα Συνεδρίου 03/04/2015
H συλλογιστική και το πλαίσιο οργάνωσης του συνεδρίου 03/04/2015
Small projects can make a big difference:school- community collaboration from the grassroots 03/04/2015
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο σχολείο υπό το πρίσμα της τοπικής πραγματικότητας 03/04/2015
Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη στο σχολείο υπό το πρίσμα της τοπικής πραγματικότητας (τετράδιο εργασιών) 03/04/2015
Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον και την Αειφορία στην κοινότητα 03/04/2015
O ρόλος του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη συνεργασιών σχολείου και κοινότητας: βασικές ικανότητες στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 03/04/2015
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Συνεργασία Σχολείου-Κοινότητας- Θεμέλιοι Λίθοι 03/04/2015

Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της "Τηγανοκίνησης", 26/02/2015

Πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 πμ-12:30 μμ στο συνεδριακό κέντρο «Φιλοξενία» ημερίδα με θέμα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης». Η ημερίδα διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου) και το Μη-Κηβερνητικό Οργανισμό ΑΚΤΗ. Δεδομένου του γεγονότος ότι μια βασική συνιστώσα του προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης, είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών μέτρων και σχεδιασμών που θα συμβάλουν κατά τρόπο συνεκτικό και ενιαίο στην ενσωμάτωση και εξέλιξη των σχετικών θεμάτων μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, η συγκεκριμένη ημερίδα επιδίωξε, να διασυνδέσει τις πολιτικές και στρατηγικές που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο στα θέματα της Εκπαίδευσης του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, με στόχο τη διαμόρφωση σταδιακά και μακροπρόθεσμα του αειφόρου σχολείου, το οποίο αποτελεί τον άξονα προτεραιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων διεθνώς για την επόμενη δεκαετία.

Η παρουσίαση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος της «Τηγανοκίνησης», ως παράδειγμα αναφοράς για τη διαμόρφωση του αειφόρου σχολείου, συνίσταται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με επίκεντρο τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, αποτελεί ένα μοντέλο ολοκληρωμένου σχεδιασμού, η εφαρμογή του οποίου συνεπάγεται την ουσιαστική συνεργασία του σχολείου με την τοπική κοινότητα, των μαθητών με την κοινωνία των πολιτών, προάγει τον εθελοντισμό και την εταιρική περιβαλλοντική κοινωνική ευθύνη, παράλληλα με την οργανική ενσωμάτωσή του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας του δημόσιου τομέα με ΜΚΟ και άλλους οργανωμένους φορείς και ιδιώτες, επιδιώκοντας τη διασφάλιση της διεπιστημονικότητας των σχετικών θεμάτων, αλλά και της ανάδειξης της σημασίας που έχει η κοινή προσπάθεια στην προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στην ημερίδα παρουσιάσθηκα ιδέες, εφαρμογές και παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στο σχολικό χώρο, προκειμένου να καταστεί αειφόρο, ενώ φιλοξενήθηκε έκθεση πράσινων τεχνολογιών (εξοικονόμηση νερού, ενέργειας, διαχείρισης αποβλήτων κ.λπ.).

Στην ημερίδα συμμετείχαν πέραν των 650 στελεχών εκπαίδευσης, διευθυντών και εκπαιδευτικών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, εκ μέρους του οποίου απεύθυνε χαιρετισμό, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ο οποίος και στη συνέχεια με τοποθέτησή του ανέπτυξε τις εκπαιδευτικές πολιτικές που προνοούνται να υιοθετηθούν σε επίπεδο κράτους, προκειμένου τα ζητήματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, να προωθηθούν ενιαία, οργανικά, ολιστικά και συστηματικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.


Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015
Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015
Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015 Ημερίδα πολιτικές αποφάσεις, στρατηγικό πλαίσιο και δράσεις προώθησης του αειφόρου σχολείου: Το παράδειγμα της «Τηγανοκίνησης», 26 Φεβρουαρίου 2015

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Επισυναπτόμενο 1 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 2 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 3 09/03/2015
Επισυναπτόμενο 4 09/03/2015

Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό “Future World Center”, πραγματοποίησαν στις 29 Νοεμβρίου 2014 και στις 6 Δεκεμβρίου 2014 ολοήμερα σεμινάρια στο ΚΠΕ Αθαλάσσας και στο ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου αντίστοιχα, με θέμα τα σύγχρονα μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης. Το σεμινάριο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ο κόσμος στο κατώφλι μας» και σκοπός του αποτέλεσε η εξοικείωση και η εισαγωγή των εκπαιδευτικών, κατά τρόπο βιωματικό και εμπειρικό, σε σύγχρονα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης τα οποία εμπίπτουν και στα θέματα της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Βασικό αντικείμενο ενασχόλησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτέλεσε η ανάλυση των σύγχρονων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, τα διασυνδεόμενα με αυτό ζητήματα όπως η φτώχια, η παιδική εκμετάλλευση, η εξάντληση των φυσικών πόρων, με βασικό, όπως επίσης και η ανάγκη για υιοθέτηση αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και υιοθέτησης εναλλακτικών καταναλωτικών συμπεριφορών. Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πρακτικά με μια σειρά τεχνικών και διδακτικών προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο την μεταφορά, κατά τον πιο απλό τρόπο, των πολύπλοκων αυτών ζητημάτων, στη σχολική διαδικασία.


Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου) Σεμινάριο εκπαιδευτικών Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για Μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης (29/11/2014 (ΚΠΕ Αθαλάσσας), 6/12/2014 (ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα 11/12/2014

Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Γραφείο Περιβάλλοντος και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα για το Νερό-Μεσόγειος (MED-GlobalWater Partnership), πραγματοποίησαν στις 20 Νοεμβρίου 2014 στο ΚΠΕ Αθαλάσσας, ολοήμερο σεμινάριο με στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Δίκτυο ΚΠΕ του ΥΠΠ, με το εκπαιδευτικό υλικό «Αποστολή Νερό». Πέρα από την πρακτική εφαρμογή στη χρήση του υλικού εκείνο το οποίο επιδιώχθηκε ήταν η συζήτηση και διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό νέων περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΚΠΕ, με αντικείμενο διαπραγμάτευσης τους μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους. Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ είχαν την ευκαιρία με την καθοδήγηση των εκπαιδευτών του Μεσογειακού Γραφείου Περιβάλλοντος να εφαρμόσουν το υλικό και να πειραματισθούν σε σχέση με αυτό.

Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014) Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014) Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014) Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014) Σεμινάριο Eκπαιδευτών Δικτύων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μη-συμβατικούς υδατικούς πόρους (20/11/2014)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα 11/12/2014
Eκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος 11/12/2014
Εργαστήριο με θέμα τη Δραστηριότητα 4: Η χρήση πειραμάτων σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με βάση τη δρ. 4 του υλικού και Μεθοδολογικές Οδηγίες 11/12/2014
Εκπαιδευτικό Υλικό για τους Μη Συμβατικούς Πόρους στην Κύπρο 11/12/2014
Χάρτες: ένα εργαλείο παλαιότερο απ’ ότι πιστεύουμε… 11/12/2014

Ημερίδα  Ευρωπαϊκού προγράμματος Life με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)-Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο (3 Νοεμβρίου 2014)

Η Μονάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό “Future World Center”, πραγματοποίησαν στις 29 Νοεμβρίου 2014 και στις 6 Δεκεμβρίου 2014 ολοήμερα σεμινάρια στο ΚΠΕ Αθαλάσσας και στο ΚΠΕ της Κοινότητας Ακρωτηρίου αντίστοιχα, με θέμα τα σύγχρονα μοντέλα Παραγωγής και Κατανάλωσης. Το σεμινάριο εντάσσεται μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ο κόσμος στο κατώφλι μας» και σκοπός του αποτέλεσε η εξοικείωση και η εισαγωγή των εκπαιδευτικών, κατά τρόπο βιωματικό και εμπειρικό, σε σύγχρονα ζητήματα της αειφόρου ανάπτυξης τα οποία εμπίπτουν και στα θέματα της παγκόσμιας εκπαίδευσης.

Βασικό αντικείμενο ενασχόλησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου αποτέλεσε η ανάλυση των σύγχρονων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, τα διασυνδεόμενα με αυτό ζητήματα όπως η φτώχια, η παιδική εκμετάλλευση, η εξάντληση των φυσικών πόρων, με βασικό, όπως επίσης και η ανάγκη για υιοθέτηση αειφόρων μοντέλων παραγωγής και κατανάλωσης, αλλά και υιοθέτησης εναλλακτικών καταναλωτικών συμπεριφορών. Οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια του συγκεκριμένου σεμιναρίου είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν πρακτικά με μια σειρά τεχνικών και διδακτικών προσεγγίσεων της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο την μεταφορά, κατά τον πιο απλό τρόπο, των πολύπλοκων αυτών ζητημάτων, στη σχολική διαδικασία.


Ημερίδα  Ευρωπαϊκού προγράμματος Life με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)-Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο (3 Νοεμβρίου 2014) Ημερίδα  Ευρωπαϊκού προγράμματος Life με τίτλο “Rethink (Reduce, Reuse, Recycle)-Εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση των απορριμμάτων στην Κύπρο (3 Νοεμβρίου 2014)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόσκληση 11/12/2014
Παρουσίαση 1 11/12/2014
Παρουσίαση 2 11/12/2014

3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)

Ο Σύνδεσμος Διευθυντών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου με τη συνεργασία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κρήτης διοργάνωσαν, στις 22-25 Οκτωβρίου 2014, στην Κύπρο, το 3ο Συνέδριο Διευθυντών με θέμα «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία». Στο Συνέδριο, χαιρετισμό απεύθυνε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ενώ με εισηγήσεις τους επί του θέματος τοποθετήθηκαν Πανεπιστημιακοί και στελέχη εκπαίδευσης από την Κύπρο και Κρήτη, καθώς επίσης και Διευθυντές/τριες από τις δύο νησιωτικές περιοχές.

3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)
3ο Συνέδριο Διευθυντών «Ηθική και Δημοκρατία για μια Αειφόρο Σχολική Ηγεσία» (22-25/10/2014)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα Συνεδρίου 11/12/2014

4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014)

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στις 21 Οκτωβρίου 2014, ημερίδα με θέμα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα στον τόπο μας και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Επιστήμης και Μηχανικής Περιβάλλοντος, προσκλήθηκαν και παρευρέθηκαν επιστήμονες που εκπροσωπούν διάφορα πεδία του περιβάλλοντος, όπως επίσης και ο Πρόεδρος και Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, καθώς επίσης και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκπροσωπήθηκε από την κ. Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια της Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, η τοποθέτησή της οποίας επικεντρώθηκε στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, ως αντιστάθμισμα στην οικονομική κρίση.

4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014) 4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014) 4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014) 4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014) 4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014) 4ο Συνέδριο Επιστημόνων  και Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου (21/10/2014)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα 15/12/2014

Εσπερίδα με θέμα "Αειφόρος Τουρισμός" που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/10/2014)

Στις 17 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού, εσπερίδα με θέμα ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση του αειφόρου τουρισμού. Η εσπερίδα εντάχθηκε στα πλαίσια της Ετήσια Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου και σε αυτή παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου. Ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Τουρισμού κ. Φίλιππος Δρουσσιώτης, προέβη στον ετήσιο απολογισμό των δράσεων και πρωτοβουλιών του Συνδέσμου, με στόχο την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στον τόπο μας. Στην εσπερίδα, επίσημη προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια της Μονάδας ΠΕ/ΕΑΑ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η οποία ανέπτυξε το θέμα «Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην προώθηση του Αειφόρου Τουρισμού». Στο χώρο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε έκθεση τοπικών προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς, όπως επίσης και παρουσίαση του κυπριακού προγεύματος που αποτελεί μία από τις βασικές δράσεις του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού, για ανάδειξη και προώθηση των τοπικών μας προϊόντων στην τουριστική βιομηχανία του τόπου μας.

Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014) Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014) Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014) Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014) Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014) Εσπερίδα με θέμα Αειφόρος Τουρισμός που διεξήχθη στα πλαίσια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού (17/102014)

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόσκληση 11/12/2014

Σεμινάρια Διευθυντών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης για ανάλυση του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας» (Οκτώβριος 2014)

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη συνεργασία της Δημοτικής Εκπαίδευσης διεξήγαγε τον Οκτώβριο του 2014, σειρά σεμιναρίων σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου, προς τους Διευθυντές της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης με στόχο την ανάλυση του υπό έμφαση στόχου της χρονιάς «Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας». Στα πλαίσια των σεμιναρίων τονίσθηκε στους Διευθυντές/τριες ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου στόχου στις σχολικές μονάδες, επιδιώκει στην ουσία, τη συστηματική, ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος της ΠΕ/ΕΑΑ, με επίκεντρο τον καταρτισμό από το κάθε σχολείο της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΠΕΠ) του, την αυτό-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας σε σχέση με την ΑΠΕΠ και την προώθηση αλλαγών και παρεμβάσεων στο σχολείο στη βάση του ζητήματος διερεύνησής τους. Στους Διευθυντές δόθηκαν ιδέες και παραδείγματα εφαρμογής του συγκεκριμένου υπό έμφαση στόχου, όπως επίσης συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό που μπορούν να αξιοποιήσουν στα πλαίσια του υπό έμφαση στόχου.

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Παρουσίαση 11/12/2014
Παράρτημα Β1: Κατευθύνσεις, ιδέες και παραδείγματα για την εφαρμογή του υπό έμφαση στόχου “Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας” 11/12/2014
Παράρτημα Β2: Προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του υπό έμφαση στόχου “Αειφόρος ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας” 11/12/2014

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας