ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα "Τηγανοκίνηση"
Έντυπο αξιοποίησης της οικονομικής απόδοσης του Προγράμματος «Τηγανοκίνηση» για περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του αειφόρου σχολείου για τη χρονιά 2016-2017 11/01/2018
Έναρξη της Περιβαλλοντικής Δραστηριότητας «Ευρωπαϊκά Οικολογικά Σήματα μέσα από τους/τις μαθητές/τριες»
1. Εγκύκλιος 06/11/2017
2. Oδηγίες συμμετοχής στην περιβαλλοντική δράση (παράρτημα Ι) 06/11/2017
3. Δήλωση συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙ) 06/11/2017
4.Έντυπο Αξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙΙ) 06/11/2017
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2017-2018 για τη Δημοτική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 31/10/2017
2. ΚΠΕ Πεδουλά δήλωση συμμετοχής 31/10/2017
3. ΚΠΕ Πεδουλά Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής 31/10/2017
4. ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου δήλωση συμμετοχής 31/10/2017

5. ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής

31/10/2017
6. ΚΠΕ Αθαλάσσας δήλωση συμμετοχής 31/10/2017

7. ΚΠΕ Αθαλάσσας Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής

31/10/2017
8. ΚΠΕ Σαλαμιούς δήλωση συμμετοχής 31/10/2017

9. ΚΠΕ Σαλαμιούς Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής

31/10/2017
10.ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο δήλωση συμμετοχής 31/10/2017

11. ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο Προγράμματα Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης

31/10/2017
12.Έντυπο Επιχορήγησης 31/10/2017
13.Επισημάνσεις-σημειώσεις προς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για συμμετοχή στα προγράμματα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΠΕ 31/10/2017
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2017-2018 για Μέση Γενική/Μέση και Τεχνική/Επαγγελματική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος για Μέση Γενική 31/10/2017
1. Εγκύκλιος για Μέση Τεχνική/Επαγγελματική 31/10/2017
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συν. 1) 31/10/2017
3. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Πεδουλά (συν. 1β) 31/10/2017
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συν. 2) 31/10/2017
5. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συν. 2β) 31/10/2017
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συν. 3) 31/10/2017
7. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Αθαλάσσας (συν. 3β) 31/10/2017
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συν. 4) 31/10/2017
9. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Σαλαμιούς (συν. 4β) 31/10/2017
10. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (συν. 5) 31/10/2017
11. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (συν. 5β) 31/10/2017
12. Έντυπο Επιχορήγησης (συν. 6) 31/10/2017
13. Επισημάνσεις-σημειώσεις προς τους εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες για συμμετοχή στα προγράμματα του ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΠΕ(συν.7) 31/10/2017
Άλλα έντυπα
Έντυπο 1: Αξιοποίηση του καταβαλλόμενου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις των σχολείων 15/12/2015
Έντυπο 2: Παρουσίαση περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων στην Παγκύπρια Ημερίδα για τις περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τηγανοκίνηση» 15/12/2015
Πίνακας 1: Κατάλογος σχολειών Επαρχίας Λευκωσίας 15/12/2015
Πίνακας 2: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λεμεσού 15/12/2015
Πίνακας 3: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λάρνακας 15/12/2015
Πίνακας 4: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Πάφου 15/12/2015
Πίνακας 5: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου 15/12/2015
KΠΕ Πεδουλά- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Αθαλάσσας- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Σαλαμιού- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
Επισημάνσεις για συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο για καταβολή της επιχορήγησης ποσού εξόδων μετάβασης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο υποβολής ιδέας για το πρόγραμμα MARLISCO 25/09/2013
Όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στην περιβαλλοντική δράση Marlisco 16/09/2013
Έναρξη του προγράμματος "Τηγανοκίνηση" για ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (δήλωση συμμετοχής) 15/03/2013
Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα την Π.Ε/Ε.Α.Α. με θέμα "Η Ε.Α.Α. ως πλαίσιο εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων εκ/κών:Ποιοτικοί εκπαιδευτικοί για ποιοτική εκπαίδευση" (24 Ιανουαρίου, 2013)- Δήλωση συμμετοχής 15/03/2013
Δήλωση συμμετοχής 24/10/2012
Έντυπο επιχορήγησης 24/10/2012
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού