ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Έντυπα

>
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση»
Καταβολή χρημάτων στα σχολεία που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «Τηγανοκίνηση» για τη σχολική χρονιά 2017-2018 02/11/2018
Παράρτημα Α1: Οικονομική απόδοση των σχολείων της Επαρχίας Λευκωσίας (2017-2018) 02/11/2018
Παράρτημα Α2: Οικονομική απόδοση των σχολείων της Επαρχίας Λεμεσού (2017-2018) 02/11/2018
Παράρτημα Α3: Οικονομική απόδοση των σχολείων της Επαρχίας  Λάρνακος (2017-2018) 02/11/2018
Παράρτημα Α4: Οικονομική απόδοση των σχολείων της Επαρχίας  Πάφου  (2017-2018) 02/11/2018
Παράρτημα Α5: Οικονομική απόδοση των σχολείων της Επαρχίας Αμμοχώστου (2017-2018) 02/11/2018
Παράρτημα 2: Κατάλογος με ιδέες και εξοπλισμό για περιβαλλοντική διαχείριση των σχολείων 02/11/2018
Παράρτημα 3: Έντυπο τεκμηρίωσης της αξιοποίησης των χρημάτων του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος «ΤΗΓΑΝΟΚΙΝΗΣΗ» 02/11/2018
Περιβαλλοντική Δράση «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες»
Συμμετοχή στην Περιβαλλοντική Δράση «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες» 02/11/2018
Εγκύκλιος 02/11/2018
Οδηγίες για υλοποίηση της περιβαλλοντικής δράσης (Παράρτημα I) 02/11/2018
Έντυπο συμμετοχής (Παράρτημα II) 02/11/2018
Έντυπο αξιολόγησης (Παράρτημα III) 02/11/2018
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2018-2019 για τη Δημοτική και την Προδημοτική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 25/09/2018
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1) 25/09/2018
3. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1α) 25/09/2018
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2) 25/09/2018

5. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2α)

25/09/2018
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3) 25/09/2018

7. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3α)

25/09/2018
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4) 25/09/2018

9. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4α)

25/09/2018
10. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο (συνημμένο 5) 25/09/2018

11. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο (συνημμένο 5α)

25/09/2018
12. Έντυπο Επιχορήγησης (συνημμένο 6) 25/09/2018
13. Έντυπο επισημάνσεις-πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς (συνημμένο 7) 25/09/2018
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2018-2019 για Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 25/09/2018
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1) 25/09/2018
3. Προγράμματα Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  - ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1β) 25/09/2018
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2) 25/09/2018
5. Προγράμματα Μέσης  Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης -  ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2β) 25/09/2018
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3) 25/09/2018
7. Προγράμματα Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  - ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3β) 25/09/2018
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4) 25/09/2018
9. Προγράμματα Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης -  ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4β) 25/09/2018
10.   Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο (συνημμένο 5) 25/09/2018
11.   Προγράμματα Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης -  ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο (συνημμένο 5β) 25/09/2018
12.   Έντυπο Επιχορήγησης (συνημμένο 6) 25/09/2018
13.   Έντυπο επισημάνσεις-πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς (συνημμένο 7) 25/09/2018
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2018-2019 για Μέση Γενική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 25/09/2018
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1) 25/09/2018
3.  Προγράμματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Πεδουλά (συνημμένο 1β) 25/09/2018
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2) 25/09/2018
5. Προγράμματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συνημμένο 2β) 25/09/2018
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3) 25/09/2018
7. Προγράμματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευση - ΚΠΕ Αθαλάσσας (συνημμένο 3β) 25/09/2018
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4) 25/09/2018
9. Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Σαλαμιούς (συνημμένο 4β) 25/09/2018
10. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο - Γκρέκο (συνημμένο 5) 25/09/2018
11.Προγράμματα Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης - ΚΠΕ Κάβο-Γκρέκο (συνημμένο 5β) 25/09/2018
12. Έντυπο Επιχορήγησης (συνημμένο 6) 25/09/2018
13. Έντυπο επισημάνσεις-πληροφορίες για τους εκπαιδευτικούς (συνημμένο 7) 25/09/2018
Άλλα έντυπα
Έναρξη της Περιβαλλοντικής Δραστηριότητας «Ευρωπαϊκά Οικολογικά Σήματα μέσα από τους/τις μαθητές/τριες»
1. Εγκύκλιος 06/11/2017
2. Oδηγίες συμμετοχής στην περιβαλλοντική δράση (παράρτημα Ι) 06/11/2017
3. Δήλωση συμμετοχής (Παράρτημα ΙΙ) 06/11/2017
4.Έντυπο Αξιολόγησης (Παράρτημα ΙΙΙ) 06/11/2017
Έντυπο 1: Αξιοποίηση του καταβαλλόμενου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις των σχολείων 15/12/2015
Έντυπο 2: Παρουσίαση περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων στην Παγκύπρια Ημερίδα για τις περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τηγανοκίνηση» 15/12/2015
Πίνακας 1: Κατάλογος σχολειών Επαρχίας Λευκωσίας 15/12/2015
Πίνακας 2: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λεμεσού 15/12/2015
Πίνακας 3: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λάρνακας 15/12/2015
Πίνακας 4: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Πάφου 15/12/2015
Πίνακας 5: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου 15/12/2015
KΠΕ Πεδουλά- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Αθαλάσσας- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Σαλαμιού- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
Επισημάνσεις για συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο για καταβολή της επιχορήγησης ποσού εξόδων μετάβασης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο υποβολής ιδέας για το πρόγραμμα MARLISCO 25/09/2013
Όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στην περιβαλλοντική δράση Marlisco 16/09/2013
Έναρξη του προγράμματος "Τηγανοκίνηση" για ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (δήλωση συμμετοχής) 15/03/2013
Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα την Π.Ε/Ε.Α.Α. με θέμα "Η Ε.Α.Α. ως πλαίσιο εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων εκ/κών:Ποιοτικοί εκπαιδευτικοί για ποιοτική εκπαίδευση" (24 Ιανουαρίου, 2013)- Δήλωση συμμετοχής 15/03/2013
Δήλωση συμμετοχής 24/10/2012
Έντυπο επιχορήγησης 24/10/2012
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού