μερ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2016-2017 για τη Δημοτική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 28/09/2016
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συν. 1) 28/09/2016
3. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Πεδουλά 28/09/2016
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συν. 2) 28/09/2016

5. Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Ακρωτηρίου

28/09/2016
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συν. 3) 28/09/2016

7.  Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Αθαλάσσας

28/09/2016
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συν. 4) 28/09/2016

9.  Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης  ΚΠΕ Σαλαμιού

28/09/2016
10. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (συν. 5) 28/09/2016

11.  Προγράμματα Προδημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο

28/09/2016
12. Έντυπο Επιχορήγησης (συν. 6) 28/09/2016
13. Επισημάνσεις- σημειώσεις προς τους εκπαιδευτικούς (συν.7) 28/09/2016
Προγράμματα Δικτύου ΚΠΕ 2016-2017 για Μέση Γενική/ Μέση Τεχνική/ Επαγγελματική Εκπαίδευση
1. Εγκύκλιος 28/09/2016
2. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Πεδουλά (συν. 1) 28/09/2016
3. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Πεδουλά (συν. 1β) 28/09/2016
4. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συν. 2) 28/09/2016
5. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου (συν. 2β) 28/09/2016
6. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Αθαλάσσας (συν. 3) 28/09/2016
7. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Αθαλάσσας (συν. 3β) 28/09/2016
8. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Σαλαμιούς (συν. 4) 28/09/2016
9. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Σαλαμιούς (συν. 4β) 28/09/2016
10. Δήλωση συμμετοχής ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (συν. 5) 28/09/2016
11. Προγράμματα Μέσης Γενικής/ Μέσης Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΚΠΕ Κάβο Γκρέκο (συν. 5β) 28/09/2016
12. Έντυπο Επιχορήγησης (συν. 6) 28/09/2016
13. Επισημάνσεις- σημειώσεις προς τους εκπαιδευτικούς (συν.7) 28/09/2016
Άλλα έντυπα
Έντυπο 1: Αξιοποίηση του καταβαλλόμενου ποσού για περιβαλλοντικές δράσεις των σχολείων 15/12/2015
Έντυπο 2: Παρουσίαση περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων στην Παγκύπρια Ημερίδα για τις περιβαλλοντικές δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τηγανοκίνηση» 15/12/2015
Πίνακας 1: Κατάλογος σχολειών Επαρχίας Λευκωσίας 15/12/2015
Πίνακας 2: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λεμεσού 15/12/2015
Πίνακας 3: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Λάρνακας 15/12/2015
Πίνακας 4: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Πάφου 15/12/2015
Πίνακας 5: Κατάλογος σχολείων Επαρχίας Αμμοχώστου 15/12/2015
KΠΕ Πεδουλά- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Κοινότητας Ακρωτηρίου- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Αθαλάσσας- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
KΠΕ Σαλαμιού- Δήλωση συμμετοχής 25/09/2013
Επισημάνσεις για συμμετοχή των σχολείων στα προγράμματα του Δικτύου Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο για καταβολή της επιχορήγησης ποσού εξόδων μετάβασης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 25/09/2013
Έντυπο υποβολής ιδέας για το πρόγραμμα MARLISCO 25/09/2013
Όροι και προϋποθέσεις για συμμετοχή στην περιβαλλοντική δράση Marlisco 16/09/2013
Έναρξη του προγράμματος "Τηγανοκίνηση" για ολοκληρωμένη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (δήλωση συμμετοχής) 15/03/2013
Διεξαγωγή ημερίδας με θέμα την Π.Ε/Ε.Α.Α. με θέμα "Η Ε.Α.Α. ως πλαίσιο εκπαίδευσης νεοεισερχόμενων εκ/κών:Ποιοτικοί εκπαιδευτικοί για ποιοτική εκπαίδευση" (24 Ιανουαρίου, 2013)- Δήλωση συμμετοχής 15/03/2013
Δήλωση συμμετοχής 24/10/2012
Έντυπο επιχορήγησης 24/10/2012
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού