ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου (ΚΠΕ Ακρωτηρίου)Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μονοήμερα και ολοήμερα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Θεματική Ενότητα «Οικοσυστήματα: χλωρίδα – πανίδα στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου» 15/10/2018
Μελέτη του τοπικού ενδημικού σαλιγκαριού Trochoidea carinatoglobosa στο οικοσύστημα Ακρωτηρίου 15/10/2018
Η χλωρίδα της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου και τα φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση 15/10/2018
Η μετανάστευση των πουλιών στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου 15/10/2018
Η παραγωγή αρωματικών και δασικών φυτών 15/10/2018
Δραστηριότητες Επέκτασης 15/10/2018
Θεματική Ενότητα «Ιστορία – πολιτισμός – τοπική κοινωνία Ακρωτηρίου» 15/10/2018
"Αετόκρεμμος": Η πρώτη παρουσία ανθρώπων στην Κύπρο 15/10/2018
Η μαλακή καλαθοπλεκτική στο Ακρωτήρι και η διαχρονική της σημασία 15/10/2018
Δραστηριότητες επέκτασης 15/10/2018
Θεματική Ενότητα "Υγροβιότοποι- Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων" 15/10/2018
Μελέτη του παραθαλάσσιου οικοσυστήματος στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου 15/10/2018
Οι προστατευόμενοι υγρότοποι του Ακρωτηρίου και η σημασία τους 15/10/2018
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΦΥΣΗ 2000" και η προτασία των φυσικών οικοτόπων 15/10/2018
Δραστηριότητες επέκτασης 15/10/2018
Aειφορική διαχείριση-Ανθρωπογενές περιβάλλον-Ενέργεια 15/10/2018
Μειώνοντας το οικολογικό αποτύπωμα, ένα παράδειγμα με βάση τη λειτουργία του ΚΠΕ Ακρωτηρίου 15/10/2018
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης για τη θεματική ενότητα «Aειφορική διαχείριση-Ανθρωπογενές περιβάλλον-Ενέργεια» 15/10/2018


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού