ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου (ΚΠΕ Ακρωτηρίου)Προσφερόμενα Προγράμματα Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Μονοήμερα και ολοήμερα
Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Θεματική Ενότητα «Οικοσυστήματα: χλωρίδα – πανίδα στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου» 07/08/2013
Η χλωρίδα της Χερσονήσου του Ακρωτηρίου και τα φυτά που κινδυνεύουν με εξαφάνιση 07/08/2013
Η μετανάστευση των πουλιών στη Χερσόνησο του Ακρωτηρίου 07/08/2013
Η παραγωγή αρωματικών και δασικών φυτών 30/09/2015
Δραστηριότητες Επέκτασης 07/08/2013
Θεματική Ενότητα «Ιστορία – πολιτισμός – τοπική κοινωνία Ακρωτηρίου» 07/08/2013
Η καλαθοπλεκτική στην Κοινότητα του Ακρωτηρίου 07/08/2013
Δραστηριότητες επέκτασης 07/08/2013
Θεματική Ενότητα "Υγροβιότοποι- Διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων" 07/08/2013
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "ΦΥΣΗ 2000" και η προτασία των φυσικών οικοτόπων 07/08/2013
Οι προστατευόμενοι υγροβιότοποι του Ακρωτηρίου και η σημασία τους 07/08/2013
Δραστηριότητες επέκτασης 07/08/2013
Aειφορική διαχείριση-Ανθρωπογενές περιβάλλον-Ενέργεια 30/09/2015
To ΚΠΕ Ακρωτηρίου, ένα πράσινο κτήριο 30/09/2015
Ενδεικτικές δραστηριότητες επέκτασης για τη θεματική ενότητα «Aειφορική διαχείριση-Ανθρωπογενές περιβάλλον-Ενέργεια» 30/09/2015


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού