Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Δήλωση Απορρήτου

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - Internal Market Information System (IMI) 12/10/2015
Ενημερωτικό Κείμενο Α' 12/10/2015
Ενημερωτικό Κείμενο Β΄ 12/10/2015
ANNEX I_IMI_EN - Internal Market Information System (IMI) 12/10/2015
ANNEX II_IMI_EN - Informative Note 12/10/2015
ANNEX III_IMI_EN - Informative Note 12/10/2015
Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά 12/10/2015

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας