ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σχολικά Κτίρια


Η σελίδα αυτή έχει ως στόχο την προσφορά χρήσιμων πληροφοριών στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και στους/στις εκπαιδευτικούς σχετικά με τα σχολικά κτίρια, τη βελτίωση, επιδιόρθωση, αλλά και αξιοποίησή τους.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος, έχει προχωρήσει στη σύσταση Επιτροπής Σχολικών Κτιρίων, η οποία έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα που αφορούν στην κτιριακή υποδομή και στον εξοπλισμό των δημοτικών σχολείων, των νηπιαγωγείων και των ειδικών σχολείων.


Ενημέρωση

Επιτροπή Σχολικών Κτιρίων - Σχολική χρονιά 2017-2018
Έντυπα
1Δ - Στοιχεία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία)
1E - Στοιχεία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ειδικής Εκπαίδευσης (Ειδικά Σχολεία)
1Ν - Στοιχεία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία)
2.1Δ - Επεκτάσεις – Συντηρήσεις/Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία)
2.1Ε - Επεκτάσεις – Συντηρήσεις/Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ειδικής Εκπαίδευσης
2.1N - Επεκτάσεις – Συντηρήσεις/Βελτιώσεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία)
2.2Δ - Επεκτάσεις σε νέες αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία)
2.2E - Επεκτάσεις σε νέες αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ειδικής Εκπαίδευσης
2.2Ν - Επεκτάσεις σε νέες αίθουσες διδασκαλίας εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία)
Προδιαγραφές
Πρότυπα Σχεδιασμού Σχολείων
Πρότυπα Διάταξης Χώρων
Άρθρα - Παρουσιάσεις
Οι Τοίχοι της Γνώσης: Σχολικός Χώρος και Εκπαίδευση
Σχολικός Χώρος και Εκπαίδευση: Μια Ιδιόμορφη Σχέση
Παιδαγωγικός Ανασχεδιασμός του Σχολικού Χώρου
Design Implications for Primary Schools
Do School Facilities Affect Academic Outcomes?
21st Century Learning Environments
Building Type Basics for Elementary and Secondary Schools
Educational Environments
Χρήσιμες Συνδέσεις
Γραφείο Πολιτικής Άμυνας, Ασφάλειας και Υγείας - Υπουργείο Παιδείας και Πολτιισμού
Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ελλάδας
Πρόγραμμα "Ζωγραφίζοντας Σχολικά Κτίρια"
Τεχνικές Υπηρεσίες - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ενημέρωση

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Κατάλογος σχολείων στα οποία θα γίνονται έργα κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 07/09/2018
Κατάλογος σχολείων στα οποία θα γίνονται έργα κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 30/06/2017
Κατάλογος σχολείων στα οποία θα γίνονται έργα κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 08/08/2016

Αριθμός Εγκυκλίου Θέμα Αρχείο Ημερομηνία Εγκυκλίου
ypp4418 Αρχική εγκύκλιος - Μέτρα Ασφάλειας/Φρούρησης των σχολείων 03/08/2016
dde4441 Ετοιμασία Προϋπολογισμών για το 2016 12/01/2015
dde4435 Παιγνιδότοποι Νηπιαγωγείων 02/01/2015
dde4110 Διαδικασία υποβολής αιτημάτων που αφορούν κτιριακές ανάγκες σχολείων 13/03/2014
dde2933 Μέτρα Ασφάλειας Δημόσιων Σχολείων - Συστήματα Συναγερμού 10/08/2011
dde2934 Μέτρα Ασφάλειας Δημόσιων Σχολείων 10/08/2011
dde2347 Σχολικά Ιατρεία 26/03/2010
dde1937 Οι Περί Σχολικών Εφορειών (Συντήρηση και Βελτίωση Σχολικών Κτιρίων και Άλλα Συναφή Θέματα) Κανονισμοί του 2009 01/09/2009
dde1471 Διαδικασία διάθεσης σχολικών κτιρίων/χώρων σε ιδιώτες 29/07/2008

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού