ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Λευκωσίας

"Ειδώλιο, το δόλιο" (2015)
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ειδώλιο το δόλιο» απευθύνεται σε παιδιά Δ΄ τάξης και έχει ως θέμα του διαχρονική γνωριμία με τα ειδώλια, καθώς και την διαφοροποίηση τους από τα αγάλματα.

Με βάση την ιστορική γραμμή και το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά «ταξιδεύουν στον χρόνο», με σταθμούς σε διάφορες εποχές. Κινούνται σε όλες σχεδόν τις αίθουσες του Μουσείου, αναζητώντας μέσα από παιγνίδια, γρίφους και δοκιμασίες, που προϋποθέτουν συνεργασία, έρευνα, παρατήρηση και σύγκριση, στοιχεία για τα ειδώλια, καταλήγοντας στο «Ειδώλιο, το δόλιο». Τέλος, με βάση τα τεκμήρια και τις απόψεις των αρχαιολόγων, υποθέτουν την πιθανή χρήση των ειδωλίων κατά την αρχαιότητα και εντοπίζουν την εξελικτική χρήση τους στην σύγχρονη εποχή.Στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά, κατά τρόπο, ώστε η εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία να είναι βιωματική και ουσιαστική.


Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος: Κυπριακό Μουσείο Λευκωσίας

Τάξη: Δ΄

Στόχοι εκπαιδευτικού προγράμματος:
Θέμα Αρχείο
Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Μουσειακής Αγωγής
Ειδικοί στόχοι προγράμματος

Υλικό για το πρόγραμμα
Πριν από την Επίσκεψη Αρχείο
Προετοιμασία των παιδιών στο σχολείο
Κατά την επίσκεψη
Δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας στο μουσείο
Μετά την επίσκεψη
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια διαφόρων γνωστικών αντικειμένων

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Υπηρεσία Διαδικτύου