ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Επικοινωνία

Γραφείο
Υπηρεσία Κατασκηνώσεων
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδη,
1434, Ακρόπολη-Λευκωσία
Κύπρος

Τηλέφωνα: 22800904/5
Τηλεομοιότυπο: 22305126
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ypiresia_kataskinoseon@schools.ac.cy

Κατασκήνωση Προδρόμου
(Μόνο την περίοδο λειτουργίας της)
Τηλέφωνο: 25462043
Τηλεομοιότυπο: 25462695

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού