ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Έντυπα

A/A Θέμα Αρχείο
Ενημερωτικά Έντυπα
ΥΚ - 1 Ενδεικτικό Ημερήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων
ΥΚ - 2 Ενδεικτικό Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
Κοινά Έντυπα Διαφόρων Προγραμμάτων
ΥΚ - Γ1 Σημείωμα Υγείας
ΥΚ - Γ2 Εξουσιοδότηση για πληρωμές μέσω του FIMAS
ΥΚ - Γ3 Έντυπο ελέγχου στοιχείων προσφοράς για τα λεωφορεία
Έντυπα Προγράμματος Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων
ΥΚ – Ε1 Αίτηση συμμετοχής στις Εκπαιδευτικές Κατασκηνώσεις
ΥΚ – Ε2 Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα
ΥΚ – Ε3 Δείγμα πληροφοριακού εντύπου προς τους γονείς
ΥΚ - Ε6 Συνοδευτική επιστολή προς το Λογιστήριο του ΥΠΠ για πληρωμή
ΥΚ – Ε7 Δελτίο είσπραξης για πληρωμή στις Επαρχιακές Διοίκησης
Έντυπα Προγράμματος Θερινών Κατασκηνώσεων
ΥΚ – Θ1 Αίτηση συμμετοχής στις Θερινές Κατασκηνώσεις
ΥΚ – Θ2 Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για συμμετοχή στις Θερινές Κατασκηνώσεις
ΥΚ – Θ3 Ενημέρωση γονέων για τις Θερινές Κατασκηνώσεις
ΥΚ – Θ4 Έντυπο δήλωσης συμμετοχής
ΥΚ – Θ6 Συνοδευτική επιστολή προς Λογιστήριο ΥΠΠ για πληρωμή
ΥΚ – Θ7 Δελτίο είσπραξης για πληρωμή στις Επαρχιακές Διοίκησης
ΥΚ – Θ8 Αρχική ενημέρωση γονιών για εκδήλωση ενδιαφέροντος
Έντυπα Προγράμματος Αποστολών στο Εξωτερικό
ΥΚ - Α1 Αίτηση σχολείου για παραχώρηση θέσεων σε αποστολή του ΥΠΠ στο
Εξωτερικό
ΥΚ - Α1 - Π Αίτηση σχολείου για παραχώρηση θέσεων σε αποστολή του ΥΠΠ στο Παρανέστι  
ΥΚ - Α1 - Χ Αίτηση σχολείου για παραχώρηση θέσεων σε αποστολή του ΥΠΠ στη Χαλκιδική  
ΥΚ - Α1 - Σ Αίτηση σχολείου για παραχώρηση θέσεων σε αποστολή στου ΥΠΠ στη Σάμο  
ΥΚ - Α2 Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για συμμετοχή στις Αποστολές στο εξωτερικό
ΥΚ - Α3 Ενημέρωση γονέων για τις Αποστολές στο εξωτερικό
ΥΚ - Α4 Έντυπο Δήλωσης συμμετοχής και πληρωμής για τις Αποστολές στο εξωτερικό
ΥΚ - Α8 - Σ Αρχική ενημέρωση γονιών για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αποστολή του ΥΠΠ στη Σάμο
ΥΚ - Α8 - Α Αρχική ενημέρωση γονιών για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αποστολή του ΥΠΠ στην Αθήνα
ΥΚ - Α9 Αρχική ενημέρωση γονιών για εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις αποστολές του ΥΠΠ στο εξωτερικό - Χαλκιδική
ΥΚ - Α10 Έντυπο συγκατάθεσης γονέων/κηδεμόνων για τις αποστολές στο εξωτερικό

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού