ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Εκπαιδευτική Κατασκήνωση

Γενικές Πληροφορίες

Είναι το σημαντικότερο από τα προγράμματα της Υπηρεσίας Κατασκηνώσεων του Υ.Π.Π. Συμμετέχουν τμήματα των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ των δημοτικών μας σχολείων, τα οποία εγκρίνονται μετά από σχετική αίτηση τους.

1. Σκοπός των Κατασκηνώσεων
Οι εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις σκοπεύουν να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, τη βιωματική περιβαλλοντική αγωγή και την ενιαιοποίηση της ύλης, μακριά από το συνηθισμένο περιβάλλον του σχολείου, με τη ζωντανή εργασία και τη χειραφέτηση και αυτοφροντίδα του ατόμου που προσφέρουν. Σκοπεύουν ακόμα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτενέργειας, δημιουργικότητας και υπευθυνότητας, στην κοινωνικοποίηση και στην απόκτηση χρήσιμων εφοδίων για τη μετέπειτα ένταξη τους στην κοινωνία.

2. Γενικοί Στόχοι Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων
Οι εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά:
 • Να μελετήσουν το ευρύτερο περιβάλλον μέσα από σύγχρονες διαδικασίες μάθησης.
 • Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα, την πρωτοβουλία και την ερευνητικότητά τους.
 • Να απελευθερώσουν τη σκέψη και τον δυναμισμό τους για δράση, με αφορμή τις προκλήσεις του περιβάλλοντος.
 • Να εμπλουτίσουν τις βιωματικές τους εμπειρίες.
 • Να γνωρίσουν άλλα μέρη και ανθρώπους και να εκτιμήσουν τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του τόπου.
 • Να αντιληφθούν τη δύναμη της αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης ανθρώπου και περιβάλλοντος.
 • Να ζήσουν μακριά από τους γονείς τους και να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό τους.
 • Να γνωριστούν καλύτερα με τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους.
 • Να αναπτύξουν μια πιο στενή σχέση με τους δασκάλους τους, που να βασίζεται στην αλληλοκατανόηση και την αλληλοαποδοχή.

3. Ειδικοί Στόχοι Εκπαιδευτικών Κατασκηνώσεων
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις στοχεύουν να βοηθήσουν τα παιδιά:
 • Να γνωρίσουν τον τρόπο ζωής και τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής και να αντιληφθούν πώς αυτοί οι κάτοικοι αξιοποιούν το περιβάλλον τους.
 • Να γνωρίσουν την επίδραση που έχει το κλίμα στους ανθρώπους και στο φυσικό περιβάλλον.
 • Να κάνουν χρήση της παρατήρησης, των επισκέψεων, των συνεντεύξεων και να αντιληφθούν την αξία τους για μάθηση.
 • Να δημιουργήσουν διάφορες συλλογές που σχετίζονται με την περιοχή.
 • Να φτιάξουν διάφορες κατασκευές με υλικά της περιοχής.

4.Θέματα για μελέτη
Η μελέτη θεμάτων όπως τα πιο κάτω βοηθά σημαντικά στην επίτευξη των στόχων των εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων: Το φυσικό περιβάλλον του χωριού, η αρχιτεκτονική του, η ζωή των κατοίκων, τα δάση της περιοχής και οι καλλιέργειές της, η μορφολογία του εδάφους, το νερό και η σημασία του για την περιοχή, θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής, ο καιρός και η εκπαίδευση στην περιοχή.

5. Δραστηριότητες
Κατάλληλη οργάνωση της ζωής στην κατασκήνωση. Ανάθεση ευθυνών και καθηκόντων που αφορούν το άτομο, την ομάδα και το σύνολο.
 • Εκδρομές – επισκέψεις και συλλογή πληροφοριών με παρατήρηση, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις – συζήτηση.
 • Συνεντεύξεις με πρόσωπα – πηγές (κοινοτάρχης, ιερέας, δασονόμος, ηγουμένη μοναστηριού)
 • Συγγραφή εκθέσεων
 • Ιχνογραφήσεις, κατασκευές και καιρικές παρατηρήσεις
 • Συλλογές (φύλλα πετρώματα)
 • Τήρηση καθημερινού ατομικού ημερολογίου από τα παιδιά
 • Ολοκλήρωση και παρουσίαση – έκθεση των εργασιών στο σχολείο για ενημέρωση και των άλλων μαθητών του σχολείου.

6. Μεθοδολογία
Η επίτευξη των σκοπών και των στόχων επιτυγχάνεται ευκολότερα με προσεγγίσεις που επιδιώκουν:
 • Την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων και την ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών από τα παιδιά.
 • Την αντιμετώπιση των δυσκολιών προσαρμογής των παιδιών στην ομαδική ζωή, μακριά από την οικογένειά τους με κατανόηση και αγάπη.
 • Την ενθάρρυνση της καλής συμπεριφοράς, των καλών συνηθειών, του κοινωνικού και ομαδικού πνεύματος και της σωστής στάσης προς τις διάφορες άξιες.
 • Τη χρήση σύγχρονων διαδικασιών μάθησης.

7. Υλικά - Μέσα
Βιβλία, χάρτες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεόραση, βιντεοπροβολέας, μικροσκόπιο, φακοί, μαγνητόφωνο, υλικά τέχνης και τεχνολογίας, μουσικά όργανα, εκπαιδευτικά παιχνίδια και όργανα γυμναστικής.

Οι Εκπαιδευτικές και Θερινές Κατασκηνώσεις καθώς και τα προγράμματα φιλοξενίας στην Κύπρο και Ελλάδα δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, σε μια οργανωμένη κοινωνία, γεγονός που βοηθά, μεταξύ άλλων, στην κοινωνικοποίηση, στην αυτοεκτίμηση και αυτογνωσία, στην αυτοοργάνωση και αυτοσυντήρηση, στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και στη δημιουργία του συναισθήματος της ευθύνης. Επίσης, συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας του παιδιού και του προσφέρουν οργανωμένη ψυχαγωγία. Ακόμη, υπηρετούν τις σύγχρονες τάσεις της αγωγής, μέσα από τη βιωματική περιβαλλοντική αγωγή και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην οργάνωση κοινωνικής ζωής στην κατασκήνωση.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού