ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης από φοιτητές πανεπιστημίων
Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει γραπτώς το αίτημά του στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφέροντας την ιδιότητά του, το πανεπιστήμιο που σπουδάζει, τη χρονική διάρκεια της παρακολούθησης και το σχολείο που τον ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι άδεια για πρακτική εξάσκηση (σχολική εμπειρία) μπορεί να παραχωρηθεί μόνο στους φοιτητές των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού