ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακολούθηση μαθημάτων σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης από φοιτητές/φοιτήτριες πανεπιστημίων

Ο/H ενδιαφερόμενος/η αποστέλλει γραπτώς το αίτημά του στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, αναφέροντας την ιδιότητά του/της, το πανεπιστήμιο που σπουδάζει, τη χρονική διάρκεια της παρακολούθησης και το σχολείο που τον/την ενδιαφέρει. Σημειώνεται ότι άδεια για πρακτική εξάσκηση (σχολική εμπειρία) μπορεί να παραχωρηθεί μόνο στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων της Κύπρου.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού